Lyt til artiklen:

Genbrug af materialer sparer CO2 og bliver til rekreativt område

00:00
Hastighed: ???x
04:30

En landskabsarkitekt fortæller om tankerne bag et igangværende projekt i det østjyske.

Under gravearbejdet på udstykningen ved siden af dukker mange store sten op.

Bagefter bliver stenene kørt flere kilometer væk, men for mange af dem vil transporttiden være noget kortere. Stenene skal nemlig være en del af et kommende landskabsprojekt i nabolaget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De store sten kan blive brugt til ophold og bevægelse, fordi man kan gå op på dem. Men i bunker med andre sten, bliver de også til et sted med hulrum, hvor der kan leve firben, frøer og padder, fortæller landskabsarkitekt hos MBYland Jakob Ørum til Grøn Teknik.

Sammen med kollegerne arbejder han på et landskabsprojekt i Hørning med rekreative, grønne korridorer, som i høj grad skal bestå af overskudsjord fra de store udstykninger omkring korridorerne.

Derudover har materialerne og naturen på området meget at sige for områdets endelige udtryk.

- Det er meget det her med at arbejde på stedet, med hvad vi har, i stedet for at tilkøbe alt for meget nyt, fortæller landskabsarkitekten.

Knolde til mus sparer tid

Det rekreative område skal brede sig på 35.000 kvadratmeter og bestå af omkring 100.000 kubikmeter overskudsjord.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De store mængder jord kommer fra vejtracéer, regnvandsbassiner og grøfter fra udstykningerne, som skal blive til et nyt erhvervsområde på 300.000 kvadratmeter.

Skanderborg Kommune har udarbejdet en lokalplan, hvor grønne korridorer og rekreative områder fletter sig ind mellem udstykningerne. Det giver naturen plads til at fungere mellem bygningerne og lægger afstand mellem boliger og erhverv.

Et bjerg har rejst sig i Ikast

Se også:

Et bjerg har rejst sig i Ikast

Efter planen får området bakkeformationer og et karakteristisk dalstrøg. Her bliver jorden udlagt groft, hvilket giver et varieret og kuperet udtryk. Det er der flere årsager til, siger landskabsarkitekten.

- Planen er at udlægge jorden, som det er fra skovlen af. Så det bliver meget knoldet, fortæller Jakob Ørum.

- Det skaber hulrum, som blandt andet er gode for markmus. Vi bruger heller ikke mere tid end højst nødvendigt, så man sparer tid i udlægnings-processen, og man skaber et bedre fundament for biodiversiteten, fortæller han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Plads til naturen

Da frosten slap sit tag i jorden i foråret, gik jordarbejdet i gang.

På stedet er der tre områder med paragraf 3-natur, som er arealer med naturtyper, der er beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens paragraf 3.

Biodiversitet blomstrer på byggeplads

Se også:

Biodiversitet blomstrer på byggeplads

- Tilgangen er at give den eksisterende natur plads til at brede sig, så man ikke behøver at bruge mange penge på natur. Først indarbejder vi jorden på området, og så lader vi naturen flytte ind, siger Jakob Ørum og fortsætter:

- MBYland har samarbejdet med biologer fra Skanderborg Kommune, der har bidraget med viden om flora og fauna for at skabe økologiske forbindelser på tværs af området.

Gratis lommer af sand

Hvis der bliver fundet sandlommer i forbindelse med gravearbejdet, bliver sandet - på linje med de store sten - lagt til side løbende.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er tidligere markjord vi arbejder med, som har et højt kvælstof-indhold. Sandet skal stedvist blandes i mulden for at skabe et nærringsfattigt top-lag, så vilde urter vil indfinde sig, siger han.

Østerå ser atter dagens lys i Aalborg

Se også:

Østerå ser atter dagens lys i Aalborg

Derudover bliver to nedgravede regnvandsdræn lagt om og bragt op til overfladen.

- Langs vandrenderne skabes lavninger, hvor der konstant er lidt fugtigt. Jo flere forskellige habitater, du kan skabe, jo større bliver den samlede biodiversitet, siger han.

Kommune åben for tiltag

At der er fokus på brug af eksisterende materialer, biodiversitet og at spare CO2 er en stor del af projektet i Hørning. Derudover er det lige så vigtigt, at de rekreative korridorer har en stor oplevelsesmæssig værdi.

Foruden MBYland som landskabsarkitekter, er Arkil entreprenør på projektet og Skanderborg Kommune er bygherre. Og selvom der ligger en færdig plan for projektet, er der stadig plads til inputs.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Kommunen har været åben for så mange af de her tiltag i projektet som muligt for at øge biodiversiteten og skabe et grønt område med landskabsværdi, siger landskabsarkitekten.

Et grønt åndehul pibler frem

Se også:

Et grønt åndehul pibler frem

Det kommende landskab i Hørning står efter planen færdigt i 2024.