Lyt til artiklen:

København får en ny stor park i Nordhavn

00:00
Hastighed: ???x
03:18

En arkitektkonkurrence skal finde det bedste bud på, hvordan man opfylder københavnernes ønsker til den kommende store Nordhavnpark.

Spændende grønne landskaber og vild natur, plads til leg og fritidsaktiviteter, flere nye fodboldbaner, og levesteder for grønbroget tudse. Alt det og meget mere skal Københavns kommende Nordhavnspark rumme til glæde for lokale beboere og for hele København. Parken kommer til at strække sig over ca. 30 hektar, og bliver dermed mere end dobbelt så stor som Kongens Have.

Nu skal de teams findes, som skal deltage i arkitektkonkurrencen om Nordhavnsparken. Konkurrencen udskrives i slutningen af 2024, men arbejdet med at definere parkens indhold startede for flere år siden sammen med københavnerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I 2021 gennemførte Københavns Kommune og By & Havn en omfattende dialog med københavnerne, interesseorganisationer, foreningslivet og mange flere for at finde ud af, hvordan Nordhavnsparken skal bidrage til København. Det resulterede i mere end 6.600 input, der er samlet i en rapport, som udpeger værdier, pejlemærker og ønsker til parken. Københavnerdialogen kommer til at ligge til grund for arkitektkonkurrencen.

Parken skal ligge på spidsen af Nordhavn ud til vandet. Derfor kommer vandet og det maritime også til at spille en naturlig hovedrolle i parkens udtryk.

Nordhavn udbygges i disse år og omkring 2060, når bydelen er fuldt udbygget, forventes der at være ca. 40.000 beboere og et tilsvarende antal arbejdspladser. Det betyder, at parken skal kunne rumme en række forskellige tilbud til både lokale og alle andre samtidig med, at parken skal kunne ændres efterhånden, som nye behov kan opstå.

By & Havn ejer i dag grunden, som bliver overdraget til Københavns Kommune i 2028, når parken skal anlægges. Det er Københavns Kommune, der sammen med By & Havn udarbejder programmet for den kommende arkitektkonkurrence, ligesom de begge er repræsenteret i dommerkomitéen.

By & Havn bidrager med 95 millioner kroner til anlæggelse af Nordhavnsparken. Øvrige udgifter til anlæg forventes at blive afholdt af kommunen eventuelt med bidrag fra fonde, og efter overtagelsen står kommunen selv for driften af parken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Plads til natur og aktiv fritid

Ønsket for Nordhavnsparken er at skabe balance mellem naturen og landskabet og plads til idræts- og fritidsaktiviteter både på kort og længere sigt. Parken skal også tænkes sammen med vandet og områderne omkring, så det udgør en helhed.

Selvom arkitektkonkurrencen endnu ikke er udskrevet, forventes det på baggrund af Københavnerdialogen, at konkurrenceprogrammet bl.a. vil bede om forslag til børnesikker badning, faciliteter til boldbaner og et fælles mødested for parkens brugere, ligesom der vil være fokus på at skabe vild natur, biodiversitet og levesteder for eksisterende dyre- og planteliv.

En del af konkurrencen bliver også at se på, hvordan man kan udnytte parkens arealer til flere forskellige formål, og hvordan terrænet i parken kan bearbejdes, da der er mulighed for at anlægge en bakke på op til 25 meters højde.