Lyt til artiklen:

Østerå ser atter dagens lys i Aalborg

00:00
Hastighed: ???x
03:01

VIDEO: Aalborgenserne får sig et nyt åndehul, når Karolinelund efter sommer åbner som en ny park med åløb. Projektet er første del af arbejdet med at genåbne Østerå gennem Aalborg.

Aalborgenserne får snart på ny glæde af Østerå, der har løbet under byens gader siden den blev dækket til i slutningen af 1800-tallet. Det sker i forbindelse med et større projekt, hvor man vil genåbne Østerå og skabe et åløb gennem byen til glæde for byens borgere. Her er 1. etape, som foregår i Karolinelund i det centrale Aalborg, undervejs.

På arealerne i Karolinelund har der indtil for 12 år siden ligget en forlystelsespark, men nu skal området omdannes til et grønt åndehul med åløb til aalborgenserne.

- Vi startede for cirka et år siden med at forberede anlægsarbejdet ved at fjerne eksisterende beplantning og rydde op i ledninger under jorden. Så har man støbt broer og bygværker, og efterfølgende er man gået i gang med at udgrave selve åløbet, fortæller Anders Christian Nielsen, der er projektleder hos Aalborg Kommune.

I forbindelse med omdannelsen af Karolinelund er der blevet bygget tre broer og to betonplatforme, så der er mulighed for at komme helt tæt på vandet. Derudover har man fjernet en gammel, høj betonmur, der indkransede området, og erstattet den med en lavere mur, der kan benyttes af byens streetartkunstnere men samtidig gør parken mere åben.

rich-media-2
Anders Christian Nielsen, projektleder hos Aalborg Kommune. Foto: Tim Søgaard.

Udgravning af selve åprofilen indebærer en hel del jordflytning. Det er entreprenøren Gunnar Nielsen A/S, der står for det. I den sydlige del af Karolinelund render en lille flok arbejdere fra CG Jensen rundt. De er hyret ind af Gunnar Nielsen som underentreprenør på betonarbejderne i parken.

rich-media-3
Et afløb, hvor Østerå fremover skal entrere Karolinelund gennem, er i gang med at blive støbt. Foto: Tim Søgaard.

I øjeblikket er de i gang med at støbe et afløb ind i parken, hvor vandet skal løbe fremover. I øjeblikket er afløbet blokeret med en midlertidig mur, så betonarbejderne kan gå tørskoede og arbejde, men når afløbet er færdigt, bliver muren brudt ned, og vandet får lov at strømme gennem parken.

Klimasikring til gavn for vandmiljøet

Åbningen af Østerå vil udover at være til glæde for byens borgere samtidig være til gavn for vandmiljøet. Projektet indgår i vandplanlægningen med fjernelse af spærringer for fisk samt en generel forbedring af vandmiljøet ved at konvertere det lukkede kanalsystem til et åbent åsystem med grusbund og brinker på de fleste strækninger gennem byen. Men der er mere at hente endnu.

- Udover de rekreative og vandmiljømæssige gevinster ved at fritlægge åen og lave en grøn profil får vi også et volumen, der kan håndtere overfladevand, hvilket gør dele af byen mere robust mod ekstreme regnvejrshændelser, forklarer Anders Christian Nielsen.

rich-media-4
Åløbet slynger sig gennem Karolinelund og fortsætter ud i Limfjorden. Foto: Tim Søgaard.

Jordarbejdet i parken forventes at fortsætte en rum tid endnu.

- Når det er færdigt, kommer de afsluttende arbejder, som er beplantning, græsarealer, belysning og alt det, der gør parken lækker at færdes i, fortæller Anders Christian Nielsen.

Arbejdet forventes at være færdiggjort efter sommerferien, hvorefter parken vil kunne tages i brug. Næste etape - Åparken - påbegyndes umiddelbart efter og skal forventeligt stå færdig i 2025.