Hededanmark er rykket ud i Øresund, hvor Peberholm skal have en overhaling til gavn for fulgene.

Den kunstige ø Peberholm blev anlagt i forbindelse med byggeriet af Øresundforbindelsen i midten af 1990'erne, hvor den fungerer som bindeled og overgang mellem bro og tunnel.

Navnet kommer naturligt som følge af naboøen mod nord hedder Saltholm. Foruden mellemstation på vejen over til broderfolket, har Peberholm også fungereret som et slags biologisk eksperiment. Øen blev ikke beplantet efter etableringen, men har fået lov til at vokse vildt uden grøn pleje.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-2
Arbejdet bliver udført i tre etaper. Foto: Hededanmark.

Siden er hundredevis af planter vokset op på øen, ligesom listen af dyrearter på øen også er blevet ganske lang.

Men de seneste år har der været en kedelig tendens - fuglelivet er gået tilbage. Grunden menes blandt andet at være, at vegetationen simpelthen er blevet for tæt. Derfor er Hededanmark hyret ind til at få luget lidt ud.

Den store grønne entreprenørvirksomhed har hentet lidt forskelligt grej til øen.

Fra krat til brændsel

Første og anden af i alt tre etaper er udført og omfatter rydning af krat på et cirka 10 hektar stort område på den sydlige del af Peberholm af hensyn til ynglende måger og terner, samt udtynding af krat på den nordvendte motorvejsskrænt ved brofæstet.

rich-media-4
Stendiger og kunstige søer blev anlagt under etableringen af Peberholm for at hjælpe flora og fauna på vej. Foto: Hededanmark.

Al opvækst af både træer og buske er trukket op med rod med brug af en 20 tons gravemaskine med brede jernbælter. Gravemaskinen er udstyret med en specialklo og trækker opvæksten op og lægger det i mindre bunker på arealerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-6
Marktrykket skal være lavt for ikke at skade jordbunden. Foto: Hededanmark.

Opvæksten "rystes", inden den ligges i stak, så der falder så meget jord af som overhovedet muligt. De brede bælter på gravemaskinen gør, at den har et lavt marktryk, og dermed ikke gør skade på de arealer, den færdes på.

rich-media-7
Efter knusning bliver materialet kørt til Amager Ressourcecenter. Foto: Hededanmark.

Al opvækst er efterfølgende læsset på en bæltedumper, som lagde materialet i større stakke langs servicevejen. Herfra knustes materialet og blev bortkørt til Amager Ressourcecenter, hvor det bliver brugt til biobrændsel.

rich-media-8
Der er blevet brugt en hel del grej på projektet. Foto: Hededanmark.