For at sikre et stort grundvandsmagasin mod forurening skal der plantes 100 hektar skov ved Geding vest for Aarhus.

Aarhus Kommune har udpeget et nyt skovrejsningsområde på cirka 100 hektar ved Geding nordvest for Aarhus.

I området findes kommunens største grundvandsmagasin, og på grund af den store grundvandsdannelse i området uden beskyttende lerlag i undergrunden er grundvandet her særligt udsat for forurening af pesticider.

- Skovrejsning er et af de mest effektive redskaber, når vi vil beskytte vores drikkevands-ressourcer, hvilket er utrolig vigtigt. Ikke mindst set i lyset af den befolkningstilvækst, som vi oplever. Samtidig får vi et nyt rekreativt område til kommunens borgere, siger rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Kristian Würtz.

Ved at rejse skov i området undgås brugen af pesticider, da der normalt ikke anvendes pesticider ved anlæg og drift af skove.

Naturstyrelsen har allerede købt cirka 25 hektar i det kommende skovrejsningsområde, og Aarhus Kommune oplyser, at der blandt de nuværende lodsejere har været interesse for at sælge jord til staten.

Den kommende skov kan sammen med den tilgrænsende Geding-Kasted Mose på sigt skabe store naturmæssige og rekreative områder i udkanten af den nordvestlige del af Aarhus. Staten er interesseret i at købe jord og anlægge skoven, helt eller delvist som en statsskov.