Lyt til artiklen:

Skovnaturen går online

00:00
Hastighed: ???x
01:05

Naturmæssigt særlig værdifuld skov kan nu ses på Danmarks Miljøportal.

Skove med store, gamle og døde træer, sumpskove og græsningsskove. Det er den slags private skovområder, man nu som noget nyt kan se på Danmarks Miljøportal.

Områderne er registreret af Miljøstyrelsen som naturmæssigt særligt værdifulde skove, altså skov med stor værdi for biodiversiteten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Registreringerne dukker løbende op på Danmarks Miljøportal, efterhånden som kortlægningen skrider frem. Kort og data som endnu ikke er kvalitetstjekket er mærket med "ikke godkendt".

Går efter planen

Kortlægningen af skoven blev indledt i 2023 og er i øjeblikket knap halvvejs. Den forventes afsluttet og godkendt med udgangen af 2024.

På Danmarks Miljøportal kan man nu se i alt cirka 6.000 hektar naturmæssigt særlig værdifuld skovnatur, som er registeret og indtegnet.

Se skovnaturen her