Lyt til artiklen:

Hjælp! Vi vil plante millioner af træer

00:00
Hastighed: ???x
03:06

1160 fodboldbaner med nyplantet skov. Det er planen i Hedensted-området frem mod 2030 i samarbejde med Growing Trees Network og Naturplant.

Flere millioner træer skal de kommende år plantes med håndkraft. Derfor beder Hedensted Kommune nu lokale borgere og særligt jordejere om at komme med forslag til, hvor der kan plantes nye skove. Herefter udvælges nye skovområder i samarbejde med lodsejere, der ønsker at lægge jord til.

Trædonorerne giver tilskud via Growing Trees Network, som sikrer lodsejerne et attraktivt tilskud. Sponsorer modtager certifikater, oplistning på Growing Trees Networks hjemmeside og inviteres løbende til håndplantning af træer i de nye Folkeskove.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skov kan lagre CO2, beskytte grundvand, fremme biodiversitet og give bedre rekreative muligheder i byer og lokalsamfund. Derfor skal der frem mod 2030 plantes minimum 830 hektar ekstra skov i Hedensted Kommune. Og yderligere 3300 hektar frem mod 2050. Det grønne tiltag inviterer Hedensted Kommune nu lokale lodsejere, privatpersoner og virksomheder til at tage del i.

Første spadestik er information

Hedensted Kommune, Growing Trees Network og Naturplant afvikler som led i projektet en række informationsmøder om skovplantningen.

Her kan interesserede høre om mulighederne og eksempler på virksomheder, der allerede i dag sponsorerer skovplantning. Møderne giver indblik i CO2-ejerskab, aktivering af skovsponsorater, plantedage og meget andet, så man får overblik over mulighederne i at deltage i et skovprojekt.

De to stiftere af skovrejsnings NGOén Growing Trees Network glæder sig over samarbejdet. :

- Skovrejsning er et rigtigt godt middel til at fremme CO2-optag, mere natur, hjælpe biodiversiteten og den grønne omstilling. Derfor er vi overbevist om, at vi også i Hedensted Kommune vil få et super godt samarbejde mellem lokale borgere, virksomheder og kommune, så vi kan løfte i flok og få plantet meget mere skov i Hedensted kommune, udtaler Kim Nielsen & Lars Heiselberg Vang Jensen i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Frem til 30. november vil der derfor være mulighed for at indsende forslag til, hvor der kan plantes skov til Hedensted kommunes klimasekretariat.

Herefter screenes de potentielle skovområder for, hvordan man med den samlede plantning opnår den bedst mulige effekt i form af CO2-lagring, naturrigdom, nye rekreative områder og beskyttelse af grundvand.

- Hedensted Kommune har valgt at indgå et samarbejde med Growing Trees Network og Naturplant for at få så meget fremdrift i skovrejsningen som muligt. Vi håndterer alle elementer af skovprojektet, så vi sikrer, at det bliver nemt og overskueligt for både lodsejere, borgere, virksomheder og kommune at komme hurtigt i gang med plante, forklarer Kim Nielsen & Lars Heiselberg Vang Jensen.