Lyt til artiklen:

Hugsten i de danske skove steg markant i 2022

00:00
Hastighed: ???x
03:24

Hugsten af træ i de danske skove er i 2022 steget markant, denne gang med 12 procent sammenlignet med 2021.

Også i 2021 steg hugsten kraftigt, og det giver en samlet stigning fra 2020 til 2022 på 32 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-2
Hugsten af træ i de danske skove er steget med 12 procent i 2022. Diagram: Statistikbanken.

For statsskove er stigningen i hugsten fra 2021 særligt markant - nemlig 31 procent. Her er det især hugsten af gavntræ, der er steget meget - hele 112 procent sammenlignet med året før.

Træ til energi stigende

I de andre skove er det særligt hugsten af energitræ og brænde, der er steget. Her er der sket en stigning på 14 procent. Samlet er hugsten af træ til energi steget med 45 procent de seneste to år.

For energitræet er den største stigning sket for brænde, hvor hugsten alene i 2022 steg med 72 procent. Brænde udgør dog fortsat en mindre del af energitræet, hvor flis udgør hovedparten med over 75 procent. Simon Auken Beck, der er chefkonsulent ved Træ- og Møbelindustrien, forklarer, at efterspørgslen på energitræ har været særligt stor i kølvandet på Ruslands invasion i Ukraine og udfasningen af russisk gas på det danske og europæiske energimarked. Stigningen i brænde skal også ses i dette lys, idet mange forbrugere har fyldt brændeskurene for at gardere sig imod høje strøm- og gaspriser.

Andelen af energitræ udgør nu 68 procent af den samlede hugst, en andel der har været jævnt stigende over en årrække.

Øget efterspørgsel efter Covid-19

Stigningen i gavntræ er hovedsageligt sket i hugsten af nåletræ med en stigning på 15 og 13 procent i henholdsvis 2021 og 2022. Det er især kategorierne "uafkortet tømmer" og "andet gavntræ,'" som har set store stigninger, og det skyldes ifølge Simon Auken Beck større efterspørgsel på træ i byggeriet og generelt øget byggeaktivitet efter Covid-19 pandemien og deraf gunstige priser. Den største nåletræskategori er fortsat "korttømmer", som dog over en årrække har set en vigende andel, i takt med at efterspørgslen på energitræ er steget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-4
Diagram: Statistikbanken.

Men blot fordi hugsten er steget de foregående to år, er det ikke ens betydende med, at den fortsætter med det i 2023.

- Der har i 2023 været en vis afmatning i økonomien og især i byggeaktiviteten, så vi forventer ikke, at hugsten fortsætter med samme stigningstakt det kommende år, siger Simon Auken Beck.

- Men det er glædeligt at se, at produktionen i de danske skove er stigende. Træet øger sin værdi på alle parametre til både energi og træprodukter, og det er godt for den grønne omstilling, som baserer sig på fornybare og klimavenlige træprodukter. Det er også en forudsætning for den økonomi, som skal bringe os i mål med regeringens ambitioner om 250.000 hektar ny skovrejsning.