Lyt til artiklen:

Ny skovstandard for PEFC-certificerede skove

00:00
Hastighed: ???x
04:04

PEFC Danmark har justeret de retningslinjer, skovdriften skal leve op til i fremtiden, for at være PEFC certificeret.

PEFC Danmark udgav den 1. oktober 2022 en ny skovstandard, det vil sige en justering af de retningslinjer, skovdriften skal leve op til i fremtiden for at være PEFC certificeret.

Der er en række ændringer, der er relevante for skovejerne, skriver HedeDanmark. Det gælder både hvis man allerede er certificeret og skal leve op til standarden, eller hvis man overvejer at blive certificeret. I den nye skovstandard er der både ændringer, der øger fleksibiliteten, og ændringer der øger kravene i skovdriften.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skove, der allerede er certificeret, skulle implementere ændringerne inden 1. oktober 2023.

HedeDanmark lover som gruppeholder at sørge for, at implementeringen sker nemt og smidigt for skovejerne. Blandt andet vil skovfogeden foreslå, hvordan skoven i fremtiden lever op til de 10 procent udlagt til biodiversitetsformål.

Lettere for mindre skove

Særligt for små skove, bliver det nemmere at leve op til kravene og administration lettes. Det sker ved, at skove mindre end 50 hektar ikke skal leve op til et krav om en bestemt andel hjemmehørende træarter.

De skal heller ikke leve op til et krav om minimum 10 procent af arealet afsat til biodiversitetsformål. Man skal fortsat passe på sine nøglebiotoper (værdifuld natur), men det falder også de fleste helt naturligt.

Begge forhold betyder en lettelse i administrationen, da man ikke løbende skal registrere og dokumentere de to forhold. Derfor har HedeDanmark også gjort det billigere for skove, som er mindre end 50 hektar at være certificeret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Større fleksibilitet

For en del skove har det i nogle situationer været en irritation, at der skulle afsættes træer til naturlig henfald i forbindelse med afdrifter. Specielt, hvis de efterladte træer har haft meget lidt gavnlig virkning for naturen, men til gengæld stor gene for driften (for eksempel sitkagraner, der vælter ned i kulturhegn).

Efter de nye regler kan man vælge at afsætte de 5 træer pr. hektar afdrift et andet sted i skoven end på selve afdriften, hvis de andre træer har en større biodiversitetsmæssig værdi end træerne på afdriftsarealet. Kravet er blot, at træerne er mærket til at blive stående til henfald.

Hvis man helt vil slippe for at afsætte træer til henfald i forbindelse med foryngelser, kan man i stedet vælge at udvide sit biodiversitetsareal til 12,5 procent af totalarealet. For en del - mest større - skove, kan det være en god idé, hvis man i forvejen har en stor del værdifuld natur, som i forvejen er friholdt for egentlig skovdrift.

Øgede krav

Standarden indeholder også nogle øgede krav (se nedenfor), men det er vores vurdering, at langt de fleste skove uden videre kan leve op til dem. Den mest markante skærpelse er en udvidelse af biodiversitetsarealet fra 7,5 procent til 10 procent for skove på 50 hektar eller mere.

rich-media-4
Rold skov har gode jordbundsvilkår til dyrkning af nåletræer. Her producerer Lindenborg Skovselskab tømmer og pyntegrønt på en meget af sine 3676 hektar. Foto: Natacha Tjørnholm.

Således matcher PEFC standarden nu FSC standarden. PEFC har fortsat ingen krav om at dele af biodiversitetsarealet skal være urørt skov, hvilket i virkeligheden kan være en fordel for biodiversiteten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dels giver urørt skov ingen særlige gevinster i nåleskov, og dels giver biodiversitetsarealer i stedet for urørt skov en større fleksibilitet for skovejeren til at tage forvaltningsmæssige hensyn til den sårbare natur. Langt de fleste skove har i omegnen af 10 procent af arealet, som enten er værdifuld natur eller arealer uegnet til skovdrift (skrænter, fugtige områder, skovbryn mv.).

HedeDanmark forventer derfor, at de fleste skove uden større anstrengelser og afsavn kan leve op til kravet, og at det for de fleste er helt naturligt og en del af ejerglæden at passe på den værdifulde natur.