Lyt til artiklen:

EU-direktiv anerkender biomassens betydning for energiforsyningen

00:00
Hastighed: ???x
02:29

EU-parlamentet har besluttet at EU skal dække mindst 42,5 procent af sit energiforbrug med vedvarende energi - også fra biomasse.

I det sydlige Danmark har Tønder Fjernvarme netop valgt at udbygge med en ny flis-kedel på 10 megawatt. Det er en tilføjelse til den mindre flis-kedel, selskabet installerede i 2021, der forsynes med restprodukter og tyndingstræ fra de lokale skovområder. Desuden har Tønder Fjernvarme i forvejen investeret i varmepumper, elkedel og flisfyr for sikre en klimavenlig, stabil og omkostningseffektiv varmeforsyning.

Og det er helt i tråd med det nye direktiv for vedvarende energi, som EU-Parlamentet netop har vedtaget. Det skriver Dansk Skovforening

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udbygningen af vedvarende energi stiger støt i EU, men ikke nok, og derfor har Parlamentet sat som mål, at 42,5 procent af energiforbruget i EU i 2030 skal dækkes af vedvarende energi som sol, vind, vand, geotermi og biomasse.

I 2021 udgjorde andelen af vedvarende knap 22 procent i EU, og der skal derfor næsten ske en fordobling på under ti år.

Øger forsyningssikkerheden

Den vedvarende energi bidrager ikke kun til at nå klimamålene, men også til forsyningssikkerheden, idet den hjemlige energiproduktion øges, og den russisk gas fortrænges. Her tilføjer biomassen endnu en dimension til forsyningssikkerheden, da den kan udgøre en bund i den grønne energiproduktion, som kan opretholdes, selvom solen ikke skinner, og vinden ikke blæser.

Det vedtagne direktiv afspejler, at man i EU anerkender træbiomassens vigtige rolle i energisystemet, når den anvendes fornuftigt. Derfor stilles der også strenge bæredygtigheds- og CO2-besparelseskrav for biomassen.

Bæredygtighedskriterierne stiller blandt andet krav om, hvor biomassen må komme fra. Der er fx bestemmelser om, at træbiomasse ikke hentes fra bestemte områder med en særlig betydning ud fra et biodiversitets- og kulstoflagerperspektiv.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I Danmark har vi allerede implementeret en del af de nye bestemmelser i en politisk aftale fra 2020 om bæredygtighedskrav til faste biomassebrændsler. Den har stillet strengere krav til brug af træ til energi, end VE-direktivet har foreskrevet.