Lyt til artiklen:

Byliv, fællesskab og kvalitet: De nominerede til Byplanprisen 2023

00:00
Hastighed: ???x
05:09

Et gammelt arbejderkvarter under forandring. Den smukke købstad, der vender ryggen til vandet og forstadens boligområder omkranset af grønne kiler og støjende trafikårer. Tre byudviklingsprojekter er nu nomineret til Byplanprisen 2023.

Hvad skal der til for at skabe sammenhæng, fællesskab samt kvalitet og byliv i by- og boligområder? Det viser de tre nominerede projekter til årets byplanpris på eksemplarisk vis. Fælles for dem er, at lokale kræfter i høj grad er involveret og at de hver især forholder sig til udfordringer, som er genkendelige for hver deres by-typologi: Det gamle arbejderkvarter under grøn og klimasikret områdefornyelse, den smukke købstad, som har fået en ny forbindelse mellem havn og bymidte samt forstadens boligområder, som nu får mere end 26.000 nye buske og træer, som skal lukke af for støjen fra den nærtliggende motorvej.

De tre nominerede projekter er Det store Sydhavnsløft i Københavns Kommune, Hyldager Bakker i Albertslund Kommune og passagen mellem by og fjord i Thisted Kommune

Artiklen fortsætter efter annoncen

Demokrati og planlægning

Selvom de tre nominerede projekter står overfor vidt forskellige udfordringer og varierer i skala, er det helt centralt for deres kvalitet, at de bygger på en høj grad af involvering og samskabelse.

"Det store Sydhavsløft" nomineres for det store strategiske stræk, med alt hvad områdefornyelsen står for og en dedikeret borgerinvolvering - alt sammen med blik for fællesskabet, klimaet og den arkitektoniske kvalitet.

rich-media-2
Projektet "Det store Sydhavnsløft" er en del af Områdefornyelse Sydhavn, som samtænker udviklingen af metro-forpladser, skolegårde, boliger, bynatur m.m. herunder Karens Minde Aksen med klimasikringsstrategi og skybrudsplaner. Pressefoto.

"Hyldager Bakker" nomineres for at skabe en sammenhængende by, hvor ønsket om at bekæmpe støj er blevet mødt med et stærkt landskabsarkitektonisk greb, en tidlig involveringsproces og en vision om, at øge livskvaliteten, biodiversiteten og klimatilpasningen.

rich-media-3
Hyldager Bakker i Albertslund Kommune er et ambitiøst natur- og landskabsprojekt, der er en del af det større byudviklingsprojekt. Pressefoto.

"Passagen mellem fjor og by" nomineres for at understøtte en smuk og sammenhængende by i menneskelig skala og involvere borgerne både i planlægningen og i at drive livet videre i byen.

rich-media-4
Passagen mellem By og Fjord er en ny offentlig forbindelse mellem havnen, den gamle bymidte og byens torve i Thisted. Pressefoto.

- Hvert af projekterne er fremragende eksempler på, hvordan politiske strategier og visioner udmønter sig i steder, som de lokale tager til sig, fordi de har været med hele vejen. Det er alle tre inspirerende og smukke bud på, hvordan man kan puste nyt liv i byen - fra forstaden til de gamle købstæder og nedslidte arbejderkvarterer i storbyerne, fortæller Tina Saaby, direktør i Byplanlaboratoriet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Arkitektforeningens direktør Lars Autrup supplerer.

- Årets nominerede er meget stærke som bud på vellykket byudvikling, der imødekommer så forskellige lokale udfordringer som klimaforandringer og støj. I alle tre projekter er der benyttet stærke arkitektoniske greb, der samtidig giver områderne et æstetisk løft, siger han.

Vinderes af byplanprisen afsløres på Byplanmødet torsdag den 5. oktober om aftenen. Her stemmer deltagerne desuden om, hvilket af projekterne der skal have årets publikumspris.

Byplanmødet afholdes fra den 5. - 6. oktober i DGI-huset i Aarhus.

Lidt mere om de nominerede projekter:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det store Sydhavnsløft, Københavns Kommune
Det omfattende projekt bygger videre på Sydhavnens stærke tradition for borgerinvolvering og den høje arkitektoniske kvalitet i de mange projekter, der knytter sig til Sydhavnen. Samtidig viser Områdefornyelsen Sydhavnen mesterligt, hvordan der kan arbejdes på tværs af fagområder.

Hyldager Bakker, Albertslund Kommune
"Hyldagerkvarteret". Som en lang række andre forstadskommuner er kvarteret udfordret af støj fra motorvej og jernbaner. Det skal Hyldagerbakker, som er anlagt af lokal jord blandt andet fra Hovedstadens letbaneprojekt og beplantet med 26.500 nye buske og træer, ændre på. Området er planlagt med stier, oplevelsesrum, mindre mødesteder og understøtter samtidig biodiversiteten og integrerer klimatilpasning i landskabet.

Passagen mellem By og Fjord, Thisted Kommune
Den nye forbindelse går gennem baggårde og består af Håndværkertorvet og fire mindre Byrum: haven, Smedjen, Kunstlegepladsen og baggården. Projektet er en del af en større strategiplan "Thy på Forkant" baseret på en forundersøgelse med omfattende dialog med byens borgere, der blandt andet viste, at de unge manglede mødesteder. Forundersøgelsen skabte et stort ejerskab til projektet både under udviklingen og efter projektet står færdigt. I dag vrimler byen med liv og flere smukke byrum af høj arkitektonisk kvalitet.

Fakta om byplanprisen
Byplanprisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening, i 2023 uddeles den for 28. gang. Vinderen afsløres på årets Byplanmøde d. 5. oktober i Aarhus. Årets tre nominerede tegner tilsammen et billede af fremtidens demokratiske planlægning i samskabelse med byens borgere og aktører.