Det vil være skadeligt for bekæmpelsen af klimaændringer, samfundets bæredygtige udvikling og den samlede træsektor, hvis man indskrænker driften af statens skove, påpeger interesseorganisation.

En række grønne organisationer i det såkaldt Grønne Kontaktudvalg anbefaler at mere statslig skov lægges urørt, og at statslige klit- og hedeplantager ryddes. Samtidig ønskes økonomiske interesser i statens skovdrift helt udfaset senest i 2030. Det fremgår af et otte sider langt notat, som organisationerne har sendt til Naturstyrelsen.

Imødekommes anbefalingerne vil det i praksis betyde et total stop for skovdrift og træproduktion på statens arealer og dermed et langsigtet tab af skovbrugsmæssige viden blandt Naturstyrelsens ansatte. Det er et selvmål, mener man hos Dansk Skovforening.

- Der er behov for aktivt skovbrug og opfyldelse af flere samtidige mål også i statens skove. Ellers går værdifuld træproduktion, viden, udvikling, arbejdspladser og forskning tabt, lyder det fra Jan Søndergaard, der er direktør i Dansk Skovforening.

Der er behov for aktivt skovbrug og opfyldelse af flere samtidige mål også i statens skove.

Direktør Jan Søndergaard
Dansk Skovforening

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hovedparten - svarende til cirka 70 procent af danske skove falder under FN's kategori af "plantede skove", som kun udgør syv procent af verdens samlede skovareal.

Påvirker 600 ansatte

Skulle forslaget fra Det Grønne Kontaktudvalg blive realiseret, kommer det uden tvivl også til at påvirke de ansatte i statsskovene. De tæller 600 ansatte. Derudover vil det få samfundsøkonomiske konsekvenser, hvor omkring 250 millioner kroner af træsektorens årlige direkte bidrag til bruttonationalproduktet kan tilskrives videreforædling af leverancer af træ fra statsskovene, påpeger Jan Søndergaard.

- Når vi samtidig ved, at vi i dag importerer cirka to tredjedele af vores træforbrug og kan forvente, at efterspørgslen efter bæredygtigt produceret træ vil stige, virker anbefalingerne endnu mere ensidige, siger han.

Man kan læse mere om Det Grønne Kontaktudvalgs anbefalinger her.