Lyt til artiklen:

Skybrudsprojekt indvies i Sydhavnen

00:00
Hastighed: ???x
02:44

Karens Minde Aksen skal i fremtiden tilbageholde op mod 15.000 kubikmeter vand fra omkringliggende kvarterer i Sydhavnen i København.

København gennemgår i disse år lokalt store transformationer, når byen klimasikres mod skybrud, og Sydhavnen er ingen undtagelse. Københavns Kommune og HOFOR har sammen skabt en skybrudsløsning kombineret med et løft af det grønne område langs Sjælør Boulevard og ved kulturhuset Karens Minde. Projektet er nu tilendebragt, og det indvies fredag den 26. maj.

Da hele området med blandt andet Karens Minde og Børnenes Dyrepark ligger i en lavning, har der tidligere været høj risiko for oversvømmelse i tilfælde af kraftig regn og skybrud, blandt andet fordi en hel del af regnen fra de omkringliggende områder ender netop her.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at slå to fluer med ét smæk besluttede politikerne i Københavns Kommune sig for at sætte penge af til at løfte området ved at etablere et nyt byrum og styrke de eksisterende kvaliteter omkring Karens Minde, samtidig med at HOFOR sammen med kommunen skulle skybrudssikre området.

Resultatet er iøjnefaldende. Den nye stiforbindelse, der er udformet som en flodseng af gule teglklinker, slynger sig ind og ud mellem områdets mange store, gamle træer. Ved skybrud transporteres vandet i et 600 meter langt forløb fra Ellebjergvej i nord, forbi Karens Minde Kulturhus for til sidst at opsamles i et regnvandsbassin i den sydlige del af området.

rich-media-3
Pressefoto.

Aksen er nu indrettet med faste kanter og lave volde for at skabe kapacitet til at tilbageholde op til 15.000 kubikmeter skybrudsregn, og foran kulturhuset er der etableret en stor cirkelbro. Langs hele forløbet er der skabt muligheder for ophold i det grønne område i form af bænke, og der er plantet nye træer, som er suppleret med yderligere beplantning. Og som et stort lokalt ønske er de eksisterende funktioner som legeplads, hundegård og hestefolde integreret i den nye løsning.

- Karens Minde Aksen er et skoleeksempel på, hvordan HOFOR - her sammen med Københavns Kommune - indretter byerne i hovedstadsområdet til mere regn - både under og over jorden. Når vi skal skybrudssikre en hel hovedstad, skal vi vide, hvordan regnvandet bevæger sig - og det stopper ikke ved kommune- eller bydelsgrænsen. Det vand, byens borgere kommer til at opleve her, har vi styret under jorden fra et større område af Valby og Sydhavn, og her i kvarteret er der skabt plads til, at vandet kan løbe på overfladen, siger Susanne Juhl, der er bestyrelsesformand i HOFOR.

Skybrudsprojektet har forbindelse til flere omkringliggende skybrudsprojekter i Valby og skal håndtere regnvand fra blandt andet Sjælør Boulevard, Carl Jacobsens Vej og Forfatterkvarteret. Samtidig vil Karens Minde Aksen også modtage vand fra lokalområdet omkring Mozartsvej og Sjælør Boulevard. Derfor har HOFOR blandt andet anlagt regnvandsledninger og større trykledninger i Sjælør Boulevard.