På Aarhus Universitets Forskningscenter Flakkebjerg ved Slagelse arbejdes der på at udvikle dyrkningsmetoder til en fremtid uden brug af glyphosat i juletræsproduktionen.

Man kan mene meget om brugen af glyphosat, og mange eksperter anser brugen af midlet for at være skånsomt i forhold til alternativerne, men hos foreningen Danske Juletræer er man nødsaget til at finde alternativer, hvis eksporten til store eksportmarkeder syd for grænsen skal fortsætte.

- Vi kommer ikke udenom, at folkestemningen er lidt imod glyphosat, og det oplever vi så på den måde, at nogle af vores større eksportører, de bliver mødt med krav om at træerne, de skal være dyrket uden brug af glyphosat, fortæller direktør i Danske Juletræer Claus Jerram Christensen til Grøn Teknik, og det er et krav, der ofte kommer fra store detailkæder og butikker.

Kravene fra handelspartnerne i udlandet har medført, at Danske Juletræer arbejder på at finde både mekaniske og kemiske løsninger som alternativ til brugen af glyphosat, og det er baggrunden for, at Danske Juletræer igennem de seneste tre år har bevilget penge til, at Institut for Agroøkologi på Flakkebjerg Forsøgsstation ved Slagelse har kunnet forske i, hvordan juletræsproduktionen kan få et stempel, så den af handelspartnerne vurderes til at være bæredygtig.

- Vi håber på at få afprøvet nogle midler, som vi kan sætte i stedet. Henholdsvis noget i efteråret og noget i foråret - faktisk en noget anden måde at gribe det an på, som gør, at vi kan sige, at vi kan stadigvæk producere juletræer uden glyphosat med godt resultat - og det er blandt andet for at imødekomme de markeder, som nu efterspørger træer, hvor der ikke har været anvendt glyphosat, lyder det fra forsøgsleder Peter Hartvig.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det er ifølge Peter Hartvig stadigvæk for tidligt at sige om de nye planteværnsmetoder kan opretholde den høje kvalitet i juletræsproduktionen, men han er forholdsvis optimistisk i forhold til at finde nogle ukrudtsmidler, som vil kunne bruges med ret stor sikkerhed, men han forklarer også, at ukrudtsbekæmpelsen med garanti vil blive dyrere uden glyphosat i værktøjskassen.