Det giver mening at undersøge arbejdsmiljøet bedre, mener anlægsgartnerfirmaet, der ser både menneskelige og økonomiske fordele ved projektet.

Trods fokus på sikkert arbejdsmiljø hos anlægsgartner OKNygaard, oplever virksomheden ofte, at regler og retningslinjer kan være svære at efterleve i hverdagen på pladserne. Derfor har de indgået et samarbejde med forskere fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, der forsøger at kortlægge, hvordan branchen bedst takler udfordringerne, fremgår det af en pressemeddelelse. Samarbejdet skal bidrage til at oversætte arbejdsmiljølovgivningen til praksis hos den enkelte medarbejder.

- Vi ved, at der kan være stor forskel mellem myndighedernes regler og praksis på byggepladserne. Som den største danske private virksomhed i anlægsgartnerbranchen mener vi, det er oplagt, at vi tager ansvar og går forrest ved at hjælpe med at skabe ny viden og indsigt, der kan komme hele branchen til gavn, siger økonomidirektør i OKNygaard, Holger Hansen, om begrundelsen for projektet.

Målet er mindre sygdom

OKNygaard bidrager til projektet på to måder. For det første stiller de byggepladser og medarbejdere til rådighed for forskerteamet til interviews og observationer. For det andet har de en HR-medarbejder med i gruppen af forskere til at give mere dybdegående indsigt om tilgangen til arbejdmiljø.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi stiller altså både pladser og viden til rådighed, og vi deltager aktivt i at udvikle den model for arbejdsmiljø-arbejdet, som vi kan bidrage til et mere sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere, siger Holger Hansen.

Arbejdsmedicinsk klinik i Herning under Region Midtjylland arbejder for at forebygge arbejdsrelaterede sygdomme. Herunder at bedrive forskning inden for arbejdsmedicin og arbejdsmiljø.

I 2013-2016 foretog de et større studie, hvor de sammenlignede arbejdsmiljøet i Sverige og Danmark. Studiet viser blandt andet, at der sker færre uheld og ulykker i Sverige, og at byggeperioden ofte er kortere på projekter af samme størrelse.

Menneskelig og økonomisk fornuft

Gemt bag antallet af arbejdsulykker ligger ikke kun menneskelige omkostninger som fysiske og psykiske mén, men også store økonomiske konsekvenser for virksomhederne.

Ifølge BAT-kartellet skal en virksomhed med en omsætning på over 75 millioner kroner omsætte for 2,3 millioner kroner for at dække udgifterne ved en arbejdsulykke, der i første omgang koster virksomheden 35.000 kroner.

- Hos OKNygaard er det selvsagt vigtigt for os at minimere risikoen for skader på vores medarbejderes og samarbejdspartneres helbred. Samtidig er vi ikke blinde for de økonomiske udgifter forbundet med arbejdsulykker eller tab af kompetencer, erfaring og viden. Så alle argumenter peger mod, at arbejdsmiljø fortsat skal tages seriøst og implementeres grundigt i alle virksomhedens led, fortæller Holger Hansen.