Debatindlæg fra Jeppe Skaaning Møberg.

4. december blev regeringen sammen med Enhedslisten, SF, Alternativet og Radikale Venstre enige om finansieringen af en natur- og biodiversitetspakke, der skal sikre 75.000 ha urørt skov.

Det er en politik, jeg gerne vil protestere og advare imod. Ja, jeg vil sågar kalde det misforstået grøn politik.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge en tysk undersøgelse kan man opnå bedre biodiversitet ved bæredygtig skovdrift, end hvis arealerne havde lagt urørt hen. Ifølge undersøgelsen har man fundet flere dyrearter i skov drevet bæredygtigt, end skov, der bare står urørt.

Staten burde forpagte sine arealer ud til private aktører, der kan producere tømmer med klima og biodiversitet for øje, fordi skovbrug er enormt langsigtet og man kan risikere at sætte generationers arbejde over styr, ved kortsigtede og populistiske løsninger.

I Danmark producerer vi op til 20 procent af vores eget forbrug af træ, resten bliver sejlet hertil. Det tal viser, at vi ikke har råd til at lade værdifuld jord stå uberørt.

Hvis vi skal føre en ansvarlig grøn politik, der kan inspirere ude i verden, skal vi vise, at vi kan producere på en måde, der forbedrer biodiversitet og klima. Det skal vi gøre i stedet for at opnå vores klimamål ved at fjerne produktion.

Hvis vi skal være foregangsland, skal vi give vores primære sektor de bedste konkurrencevilkår, og vi burde have som mål at blive 100 procent selvforsynende.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det vil ikke alene skabe arbejdspladser i skovbruget, men også på de planteskoler og følgeindustri der leverer til branchen. Det er nødvendigt, at naturpolitik baseres på fakta og forskning frem for populisme og mavefornemmelse.

Jeppe Skaaning Møberg arbejder til daglig som produktionsgartner, og er Storkredsformand og Hovedbestyrelsesmedlem i Liberal Alliance.