Grønteknik har bedt en række af branchens fremtrædende aktører om at se tilbage på 2020 - og frem mod 2021. I dag Ole Kjærgaard, administrerende direktør hos OKNygaard.

For OKNygaard har 2020 været omstillingernes år. Nytænkning og mod til at betræde nye veje har kendetegnet virksomheden, der trods corona har formået at sælge virksomheden og træde ind i idverde-familien for at blive en del af noget større.

idverde Danmark er moderselskab for Malmos Landskaber og OKNygaard, som er en del af idverde - der er Europas førende anlægsgartnergruppe.

Vores vision er at skabe et grønnere og mere biodiverst Danmark. Sammen har vi ressourcerne til at tilbyde offentlige og private kunder overalt i Danmark anlæg og drift af bæredygtige løsninger i og på jorden, i højden og på taget.

OKNygaard kan som en del af idverde trække på kompetencer og erfaringer fra Frankrig, England, Holland og Tyskland, og at medarbejderne får nye muligheder for at uddanne og udvikle sig på tværs af landegrænser.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

En grøn fremtid

OKNygaard vil også i fremtiden være med til at udvikle markedet i en grøn retning. Vi ønsker at bidrage til at skabe bæredygtige grønne byer. Både fordi det giver en bedre trivsel for alle de mennesker, som bor i byerne, og fordi det samtidig vil være et positivt bidrag til klimakampen og CO2-reduktionen.

Danmark bør udnytte behovet for klimaløsninger til at skabe grønne byrum med fokus på biodiversitet og social sammenhængskraft. Der mangler ganske enkelt områder, hvor man kan færdes og stresse af. Det grønne og naturen skal ikke gemmes væk i særlige områder; men integreres meget mere i bymiljøet.

Borgerne har talt, de har i 2020 opsøgt og genopdaget naturen, nogle steder i en så stor grad at der har været for lidt plads. Nu skal vi have de offentlige bygherrer og byplanlæggerne til at indfri borgernes ønsker.

Grøn teknologi og vilje til udvikling

Behovet for bæredygtige løsninger ses også i de teknologier, som tages i brug i branchen. I OKNygaard er det bl.a. nye former for ukrudtsbekæmpelse, hvor for eksempel hedvand erstatter gasafbrænding. Konvertering til lydsvag el-drift giver ikke alene CO2-reduktioner; men også mulighed for at arbejde uden at forstyrre beboerne i de områder, hvor der arbejdes. Droner, GPS-styring og mobilbaserede løsninger udgør en stadig større del af dagligdagen i den grønne branche.

En af de største fordomme omkring bygge- og anlægsbranchen er, at vi ikke evner at forbedre produktiviteten i branchen. Det er simpelthen ikke rigtigt. Vi arbejder med optimeringsprocesser hver dag for at bevare vores konkurrencekraft.

Sammen er vi bedst

Vi har set en markant ændring af markedet, hvor særligt de statslige opgaver er blevet større og mere komplekse. Rammeaftaler i milliardklassen kræver et nyt større og anderledes setup, end de enkelte aktører kan mønstre alene.

Nye samarbejdsformer, tidligere involvering af de forskellige parter i de store projekter samt øget samarbejde på tværs af faggrænser mellem akademikere og håndværkere er fremtiden inden for branchen. Også her hjælper teknologien til.

Teams-møder har fyldt meget i 2020 og har givet en ny dimension til virksomhedens videomødekultur. Som landsdækkende virksomhed har OKNygaard i mange år arbejdet med videomøder.

Corona-nedlukningerne har trænet os i at udnytte videomøder på alle platforme, og de flere møder er blevet kortere og hurtigere. Men ledelse skal være synlig og nærværende, så jeg ser frem til, at det bliver muligt at samle større grupper og tale sammen om nye planer og strategier, mærke stemningen i rummet og skabe god energi sammen. Det er langt fra det samme over Teams, selvom det er et godt supplement.

Det, der har inspireret mig mest i 2020, er det nye samarbejde med Malmos Landskaber. Der var hurtigt god energi og et godt match at spore i forhold til kulturelle værdier med fokus på de menneskelige værdiers betydning for en stærk virksomhed.

Det handler om mennesker

Vaccination mod Covid-19 står øverst på ønskesedlen for 2021. Det er vigtigt at få pandemien under kontrol, så vi kan vende tilbage til mere normale forhold og genskabe en stabil udvikling. Jeg kan mærke, at vakuummet for manglende samvær med kollegaer har nået toppen, så de næste to til tre måneder bliver en prøve i at holde ud.

OKNygaard har satset massivt på udvikling af den menneskelige faktor, fordi det er denne faktor, som afgør, om et projekt får succes, og om alle involverede står med en god oplevelse af samarbejdet.

OKNygaard har som den eneste i branchen ansat en antropolog med base i virksomhedens HR business support funktion. Der er fokus på arbejdet med mentorordning for alle 44 elever. Der gennemføres opstartsmøder med såvel kunder som øvrige samarbejdspartner på et projekt eller en større driftsopgave.

Vores mantra er: samarbejde gennem åben dialog og gensidig respekt. Det er værdier, som er stærkt forankrede i vores kultur. Jeg er overbevidst om, at disse værdier bliver stadig vigtigere i et marked, som har tradition for, at pris og kvalitet er det eneste, der gælder. Efter min opfattelse er vi en servicevirksomhed, og man kan ikke levere god service, hvis man ikke har fokus på samarbejde og en respektfuld dialog med kunden.

OKNygaard vil sammen med Malmos Landskaber være kendt som branchens bedste, både når det gælder faglighed, kvalitet, samarbejde og dialog.