Lyt til artiklen:

80 procent af kystnær natur i fare ved Aalborg

00:00
Hastighed: ???x
02:25

Ny rapport viser, at en stor del af Aalborg Kommunes nuværende kystnatur er i risiko for at forsvinde som konsekvens af havstigninger inden for de kommende 100 år.

En ny rapport fra COWI udarbejdet for Aalborg Kommune slår fast, at op mod 80 procent af kommunens samlede areal med kystnatur vil forsvinde frem mod år 2120, som konsekvens af fremtidens havstigninger.

Konklusionen er, at en stor del af kystnaturen vil forsvinde, men at udvikling af ny 'erstatningsnatur' kan bidrage til at sikre, at særligt den natur og biodiversitet, der findes på kommunens strandenge, kan bevares.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at kompensere for tabet af kystnatur udpeger rapporten forslag til 7 potentielle projektområder langs kommunens kyster, hvor der er de bedste betingelser og muligheder for at sikre den fremtidige kystnatur for eksempel via 'erstatningsstrandenge' længere inde i landet. Rådmand i By og Land Jan Nymark Rose Thaysen understreger i den forbindelse, at der alene er tale om projektforslag, og at kommunen ruster sig til fremtidens klimaudfordringer, også når det gælder natur:

- Analysen gør os klogere, og resultaterne skal nu indgå i et samlet katalog over potentielle projekter, som vi internt arbejder med. Forslagene omfatter privat ejede arealer, og kan kun gennemføres i takt med, at lodsejerne har lyst til at være med, og at der samtidig er økonomi til at gennemføre projekterne, fortæller rådmanden.

Hårdere ramt end landsgennemsnittet

I 2022 præsenterede COWI en national analyse, som beskrev et tab på 45 procent af strandengene på landsplan. Aalborg Kommune har bestilt en tilsvarende rapport med udgangspunkt i den nordjyske kommune, og overordnet set viser analysen, at der vil forsvinde meget mere natur i Aalborg Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet.

Hovedårsagen til, at det forventede tab af kystnatur er langt større i Aalborg Kommune sammenlignet med den nationale tendens, skyldes, at kommunen har mange lavtliggende naturområder langs kysten.

Hvis den natur forsvinder, betyder det blandt andet, at en stor del af levestederne for mange sjældne og internationalt truede og beskyttede arter af planter, fugle og andre dyr vil forsvinde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samtidig viser analyserne indtil videre, at tabet af dyrket landbrugsjord vil være af minimalt omfang.