Beregninger fra HedeDanmark viser, at den nuværende klimapolitik betyder, at CO2-udledning svarende til 250.000 personbiler om året ikke længere kan blive opfanget af skovenes træer, hvis det ikke længere er økonomisk givtigt for skovejere at plante hurtigvoksende hjælpetræer i nye skove.

CO2 fra en kvart million personbiler om året. Så meget udledning risikerer at blive hjemløs, hvis den nuværende politik på energiområdet ikke bliver revideret hurtigt. Det viser nye beregninger fra HedeDanmark, der driver en lang række skove for danske skovejere.

Forklaringen skal findes i de "hjælpetræer", som er en del af ligningen, når der bliver plantet ny skov eller genplantes i eksisterende skove. Hjælpetræerne er hurtigvoksende arter, der skal hjælpe de blivende træer godt i gang, så de senere kan blive til kvalitetsmøbler, byggematerialer og lignende.

Hjælpetræerne betyder - udover bedre tømmer - at der bliver opsuget væsentligt mere CO2 i skovene. Når hjælpetræerne har udtjent deres værnepligt, bliver de fjernet, fliset og brugt på varmeværkerne til energi og er dermed med til at smide fossile energikilder som olie, kul og gas på porten.

Et spørgsmål om tillid

Sidegevinsten ved hjælpetræerne er, at skoven bliver en mere effektiv CO2-støvsuger. Den eneste grund til, at skovejerne planter hjælpetræer er dog, at de har tillid til, at de vil kunne afsætte hjælpetræerne som flis til lokale varmeværker. For det koster ekstra for en skovejer at plante ekstra træer, og den tillid risikerer nu at forsvinde.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Med den eksisterende energipolitik bliver der nemlig ikke længere lavet lokale fjernvarmeværker, der bruger flis. De vil i fremtiden i stedet anvende fossilt gas som supplement til varmepumper. Med manglende afsætningsmuligheder for hjælpetræerne forsvinder skovejernes økonomiske incitament til at plante de ekstra træer. Og dét er dårligt nyt for Danmarks evne til at imødegå klimaforandringerne. De ekstra hjælpetræer er nemlig med til at tune skovens CO2-støvsuger gevaldigt, så skovene optager endnu mere CO2.

HedeDanmarks beregninger

HedeDanmark gennemfører jævnligt opmålinger i skovene for at overvåge træerne vækst og fra de data er det muligt at regne sig frem til, hvad konsekvenserne af den eksisterende energipolitik er: Godt skovhåndværk omfatter, at man planter ca. 3.500 skovplanter på en hektar.

Godt og vel 1/3 af disse træer er hurtigvoksende hjælpetræer. Hededanmarks målinger viser, at disse ekstra hurtigvoksende hjælpetræer i løbet af de første 20 år vokser med ca. 200 kubikmeter træ mere, end hvis man bare plantede almindelige træer. Det svarer til ekstra 160 tons CO2, som bliver suget ud af luften.

I Danmark ny- og genplantes der ca. 5.500 hektar. HedeDanmark anslår, at cirka 60 % af dette areal bliver plantet med hurtigvoksende hjælpetræer.

Det betyder, at vi på sigt mister en sugeevne fra skovene på ca. 500.000 tons C02 om året, og det vil man kunne læse direkte i det nationale CO2- regnskab. Politikerne skal derfor ifølge Hededanmark ud og finde den CO2-besparelse et andet sted.

"En bil udleder ca. to tons CO2 om året. En mulighed er altså at reducere vores bilpark med 250.000 biler for at kompensere for det manglende CO2-optag i skovene. Det er vores vurdering billigere og 100 % grønnere at sikre en fortsat udnyttelse af bæredygtigt producerede resttræer fra skovene til lokal produktion af fjernvarme," lyder det i en pressemeddelelse fra Hededanmark.