Lyt til artiklen:

For hvert nedlagt vandhul bliver der etableret to nye i anlægsprojekt

00:00
Hastighed: ???x
02:12

I løbet af sommeren har kommunen gennemført skovrydning i området forud for anlægsarbejdet på strækningen.

En bestand af stor vandsalamander i Elmelund Skov på Fyn får snart flere vandhuller.

De nye vandhuller til vandsalamanderne er erstatningsnatur, der bliver etableret samtidig med anlægsprojektet for den kommende højhastighedsbane over Vestfyn.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Helt grundlæggende arbejder anlægsprojektet med, at der for hvert nedlagt vandhul etableret mindst to nye vandhuller i stedet for.

Etableringen af vandhullerne går efter forventningen i gang inden for de næste uger.

Særlige krav til projekt

Det er CJ A/S, der er entreprenør på vandhullerne til salamanderne, oplyser Vejdirektoratet.

Sideløbende bliver der etableret ni nye faunapassager, sådan at padderne i området kan passere jernbanen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kunstig intelligens spionerer mod invasive planter

Se også:

Kunstig intelligens spionerer mod invasive planter

Stor vandsalamander står på EU's habitatdirektiv bilag IV, hvilket betyder, at arterne og deres levesteder er strengt beskyttede i Danmark.

Det stiller særlige krav til anlægsprojektet, og derfor bliver der fra efteråret gennemført såkaldte afværgeforanstaltninger, som skal sikre bestanden fremover, oplyser Vejdirektoratet.

Jernbane klar i 2028

De gamle vandhuller bliver afspærret med paddehegn, ligesom der bliver sat paddehegn omkring den kommende jernbane for at lede padderne til faunapassagerne.

I løbet af sommeren har Odense Kommune desuden gennemført skovrydning i Elmelund Skov som forberedelse til anlægsarbejdet, lyder det.

Ny passage ved Skive hjælper fredede oddere

Se også:

Ny passage ved Skive hjælper fredede oddere

Den kommende højhastighedsjernbane bliver dobbeltsporet og går fra Odense Vest til Kauslunde øst for Middelfart. Strækningen bliver cirka 35 kilometer lang, hvor togene kan køre op til 250 kilometer i timen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efter tidsplanen er den nye jernbanestrækning klar til brug i 2028.

Vejdirektoratet er bygherre på det samlede anlægsprojekt og anlægsmyndighed på jernbaneprojektet, som bliver udført i samarbejde med Banedanmark.