Lyt til artiklen:

Den egyptiske regering har hyret dansk rådgivervirksomhed

00:00
Hastighed: ???x
02:34

Niras er hyret til at deltage i et stort klimatilpasningsprojekt i Egypten til i alt 105 millioner USD.

Den egyptiske regering har hyret den danske rådgivervirksomhed Niras til at deltage i et stort klimatilpasningsprojekt. Projektet skal beskytte Egyptens 1.000 km lange Middelhavskyst og det vidtstrakte Nildelta mod oversvømmelser. Det skriver Niras i en pressemeddelelse.

I tæt konkurrence med de største rådgiver på verdensplan er danske Niras blevet hyret til projektet Enhancing Climate Change Adaptation in the North Coast and Nile Delta Regions in Egypt Project (ECCADP).

- Egyptens middelhavskyst trues af erosion, fordi den ikke længere modtager de nødvendige aflejringer af de sedimenter fra Nilen, der tidligere styrkede og beskyttede kysten. Den stigende vandstand i Middelhavet medfører også øget indtrængning af saltvand i grundvandet, der flere steder bruges til vanding i landbruget. Sammen med risikoen for oversvømmelser af havvand, så kan landbrugsjorden ved middelhavskysten og i Nildeltaet blive alvorligt påvirket. Det kan true Egyptens fødevaresikkerhed, og det kan få alvorlige socioøkonomiske konsekvenser for millioner af mennesker, forklarer Niras' projektleder Jan Dietrich, der efter adskillige års arbejde i Egypten har indgående kendskab til de lokale forhold.

Dansk aftale

Til at gennemføre opgaven har Niras indgået aftale med danske DHI Group om at assistere med at foretage risikoanalyser af oversvømmelser og kysterosion samt udvikle et varslings system. Desuden er det aftalt med det hollandske Wageningen Universitet at vurdere risikoen for, at salt havvand trænger ind i deltaet og ødelægger landbruget, og endelig skal den egyptiske rådgiver EcoConServ analysere de institutionelle og lovgivningsmæssige rammer for at indføre integreret planlægning og forvaltning af kyst zonen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Dette ICZM klimatilpasningsprojekt er et af de mest omfattende af sin slags i hele verden. Det omhandler om alt fra risiko for oversvømmelser og erosion til indtrængen af saltvand og ødelæggelse af landbrugsjorde på hele Egyptens nordlige kyst, herunder også i Nildeltaet. Dertil kommer en langsigtet plan for klimatilpasning med tilhørende forslag til institutionel og administrativ opbygning, siger Jan Dietrich.

Denne plan for kystzoneforvaltning vil sætte de forskellige egyptiske interessenter og aktører i stand til at vurdere den økonomiske risiko, som de står over for de næste 100 år. Det sker blandet andet gennem en række optimerede konceptuelle og socioøkonomiske løsninger, der er tilpasset klimaændringer.