Du har en ubetalt faktura der er overskredet sidste betalingsfrist. Klik her for at betale den for at undgå en rykker på 100 kr.

Brugervilkår for Medielogin


Disse vilkår og betingelser gælder for brug af dit FBG Medielogin. FBG Medielogin bruges til at logge ind og benytte FBG Mediers digitale tilbud og tjenester. I forbindelse med brug af tjenester kan brugervilkårene for FBG Medielogin suppleres af særskilte salgs-/abonnementsvilkår, som du skal godkende i forbindelse med køb af tjenester. Hvis det er tilfældet vil specifikke salgs-/abonnementsvilkår blive præsenteret for dig på en tydelig måde.

Dataansvarlig

FBG Medielogin er ejet af FBG Medier og kan på sigt benyttes på tværs af flere medier udbudt af virksomheden. I dag kan du benytte FBG Medielogin på Maskinbladet.dk, Maskinteknik.dk, Gronteknik.dk og Fritidsmarkedet.dk.

FBG Medier er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Har du spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, kan du læse mere i FBG Mediers privatlivspolitik eller kontakte os på support@fbg.dk

Vi overlader persondata til eksterne samarbejdspartnere. Disse samarbejdspartnere er databehandlere og behandler data på vegne af dataansvarlig, som er FBG Medier. Disse databehandlere behandler data under fortrolighed og efter ordre fra FBG Medier og må under ingen omstændighed benytte data til andet formål. Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på FBG Mediers vegne. FBG Medier anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet abonnementsadministration, betaling, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting på facebook. Disse virksomheder er databehandlere og under FBG Mediers instruks og behandler data, som FBG Medier er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. FBG Medier har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på FBG Mediers vegne.

Et Medielogin til flere nyhedssites

Når du opretter et FBG Medielogin, vil du modtage en velkomstmail, hvor du bliver bedt om at aktivere din profil og vælge en adgangskode. Der vil være funktioner på din profil, som ikke kan benyttes før din konto er aktiveret. Hvis ikke du har aktiveret din konto indenfor 21 dage, vil din profil automatisk blive slettet - undtaget fra sletning er profiler, som har et eller flere aktive abonnementer tilknyttet.

FBG Medielogin vil på sigt kunne bruges som login på tværs af FBG Mediers nyhedssites. Ved oprettelsen af et FBG Medielogin accepterer du, at du automatisk logges ind på alle nyhedssites, som benytter FBG Medielogin, også selvom du ikke tidligere har besøgt nyhedssitet.

Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der foregår på dit FBG Medielogin. Hvis nogen får adgang til dine loginoplysninger, kan denne information bruges til at bestille produkter eller tjenester i dit navn. Det er derfor vigtigt, at din e-mail og adgangskode opbevares sikkert. Hvis du har mistanke om, at dine loginoplysninger bliver misbrugt, bør du foretage ændringer af din adgangskode via dit FBG Medielogin. Dette kan gøres via kontoadministrationen for din profil. Adgangskoden opbevares i krypteret form og er således ikke kendt af FBG Medier og kan derfor ikke genudsendes. Du kan altid benytte funktionen ’glemt adgangskode’ og vælge en ny.

FBG Medielogin kan være utilgængelig i kortere perioder på grund af vedligeholdelse eller andre grunde. Brugerne vil så vidt muligt modtage besked herom.

Kommunikationsvilkår

Du vil i nødvendigt omfang modtage e-mails fra FBG Medier vedrørende tekniske problemer, betaling, levering, ændringer af abonnementsvilkår m.m. Derudover vil du modtage velkomstmails i forbindelse med dit køb, ligesom du kan få tilsendt tilbud om fordele og nye abonnementsformer (tilvalg). Endvidere vil FBG Medier sende e-mails vedrørende redaktionelle historier og temaer, kundefordele, nye abonnementsmuligheder og tilbud på FBG Mediers egne lignende produkter og ydelser (tilvalg). Du kan til enhver tid frabede dig at modtage disse ved at afmelde i selve e-mailen eller under FBG Medielogin i kontoadministrationen. Du kan også kontakte supporten med besked om afmelding, jf. markedsføringslovens regler herom.

Opsigelse af FBG Medielogin

Brugervilkårene er gældende indtil den opsiges af en af parterne. Du kan til enhver tid slette dit FBG Medielogin. Du skal være opmærksom på, at hvis du sletter dit FBG Medielogin, vil du ikke længere kunne få adgang til dine abonnementer og tjenester. Denne adgang kan udelukkende genskabes inden for en periode på 14 dage efter sletningen. Sletning af dit FBG Medielogin medfører at dine abonnementer opsiges ved udløb af indeværende abonnementsperiode. Ved sletning af dit FBG Medielogin afmeldes ikke nyhedsbreve, som er tilmeldt på den samme e-mail. Disse skal afmeldes i selve nyhedsbrevene.

Du kan slette dit FBG Medielogin via kontoadministrationen for din profil under Profil → Ret profil.

FBG Medier kan uden varsel og med øjeblikkelig virkning lukke et FBG Medielogin, hvis der er rimelig mistanke om misbrug. Opsigelsen af et FBG Medielogin vil blive kommunikeret over e-mail til brugeren.

Beskrivelse af behandlingen

Når du accepterer vilkårene for brug af FBG Medielogin, accepterer du, at dine personoplysninger behandles som beskrevet i FBG Mediers privatlivspolitik. FBG Medier behandler dine personoplysninger med grundlag af artikel 6.1.f. hvor den legitime interesse er at administrere adgange. Behandlingen kan også finde sted på grundlag af artikel 6.1.b. da oplysningerne er nødvendige for at opfylde en aftale med dig, i form af adgang til digitale tjenester. FBG Medier anbefaler, at du læser hele privatlivspolitikken for at opnå indsigt i, hvordan vi indsamler og behandler dine oplysninger.

Når du opretter et FBG Medielogin behandler FBG Medier personoplysninger, som du selv afgiver, f.eks. e-mail, navn, adresse og lignende. Nyhedssites som benytter FBG Medielogin vil få adgang til de oplysninger om dig, som du har indtastet på din FBG Medielogin profil.

Dit FBG Medielogin er personligt og må ikke overdrages til andre. De oplysninger, som du afgiver i forbindelse med din tilmelding, skal være korrekte, og du er ansvarlig for at holde dem opdateret. Du skal minimum være 13 år for oprette et FBG Medielogin.

Når du opretter et FBG Medielogin accepterer du, at FBG Medier registrerer din tidligere og fremtidige brug af websiderne til optimering af vores sider, statistik, målretning af annoncer og beregning af personlige tilbud og indhold. Oplysningerne bruges sammen med øvrige oplysninger, som du frivilligt afgiver på din profil blandt andet bopæl og geografisk placering.

FBG Medier behandler oplysningerne så længe du har et aktivt FBG Medielogin. Så snart dette opsiges af en af parterne vil personoplysningerne blive opbevaret i regnskabsåret plus 5 år som fastsat ved bogføringsloven.

De oplysninger som du har afgivet om dig selv behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan læse mere om persondataforordningen og reglerne for lovlig behandling af personoplysninger på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk

Modtagere

FBG Medier behandler dine oplysninger fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter eller overfører oplysningerne til lande uden for EU/EØS. Hvis dette alligevel bliver nødvendigt vil sådanne videregivelser og overførsler ske i overensstemmelse med persondataforordningens art. 49.1,b-e.

Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår FBG Medier med drift af virksomheden. Eventuelle databehandleres behandling af personoplysningerne vil være reguleret af en kontrakt mellem FBG Medier og databehandleren jf. forordningen art. 28.3.

Dine rettigheder

Ifølge persondataforordningen har du følgende rettigheder:

 1. Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du kan se, opdatere og slette dine personoplysninger ved at logge ind på din profil i kontoadministrationen, og fortsætte til siden Profil → Ret profil
 2. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 3. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Dine oplysninger anvendes ikke til direkte markedsføring. Du vil blive bedt om særskilt samtykke til at anvende dine personoplysninger til dette formål. Hvis du har givet samtykke til direkte markedsføring, kan dette afmeldes via markedsføringsmaterialet i eksempelvis en e-mail.
 4. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • FBG Medier behandler primært personoplysninger med legitim interesse som behandlingshjemmel. De steder, hvor behandlingen måtte være baseret på et samtykke har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke.
 5. Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 6. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
  • Dette kan gøres via datatilsynets hjemmeside.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte FBG Medier på support@fbg.dk eller telefon 9626 5299.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

reklame