Østrigsk firma har specialiseret sig i at opdage angreb af barkbiller i et tidligt stadie ved hjælp af droner.

Bernd Cresnar fra den østrigske virksomhed Festmaster deltog i den såkaldte Drone Zone på Elmia Wood, hvor han både havde stand og var oplægsholder på et lille seminar om droner. Festmaster har specialiseret sig i at anvende droner til at identificere træer, der er angrebet af barkbiller, i et tidligt stadie, så det bliver nemmere at bekæmpe dem.

Baggrunden for denne forretningside ligger primært i to ting. For det første er teknologien nu ved at være til det - om end der er visse fejlkilder - og for det andet er der et marked for løsningen.

Bernd Cresnar fortalte således, at der alene i Østrig fældes omkring 2,5 millioner kubikmeter træ om året, som er blevet inficeret af barkbiller. Og ifølge Festmasters oplysninger giver det årligt et samlet økonomisk tab på 60 millioner euro. Det er naturligvis noget, der motiverer til at finde løsninger.

- Hvis vi kan identificere barkbillerne tidligt, kan vi også minimere tabet, lød det fra Bernd Cresnar.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Farvenuancer

Festmasters løsning er sådan set ganske simpel. En drone sendes på vingerne over kundens skovareal, hvorefter den fotograferer området. Næste proces er manuel, da Festmasters medarbejdere her ser på farven på nåletræerne. For at det skal give mening, skal man ifølge Bernd Cresnar kende til de tre faser, et barkbilleangreb har.

Den første fase er umiddelbart efter angrebet, hvor der blandt andet sker en dehydrering af nålene, samtidig med at produktionen af klorofyl nedsættes. Det giver en let ændring af nålenes farve - men det er inden, de bliver røde, hvilket er den anden fase. Her sker der en udtørring af træet, inden det typisk helt dør - hvilket er den sidste fase.

Bernd Cresnar understregede, at hvis man skal minimere skaderne, er det vigtigt at få slået til i den tidlige fase, og derfor er det en farveændring til lidt lysere nåle, der fokuseres på.

Fejlkilder

Fra Festmaster har været ude og affotografere skoven, til kunden får det fulde resultat, går der typisk fire uger. Det, kunden så får leveret, er detaljer helt ned til gps-koordinater på de enkelte træer samt 3D-model af skoven, så det bliver nemmere at finde frem til problemtræerne.

Bernd Cresnar lagde dog ikke skjul på, at der kan opstå visse fejlkilder - blandt andet fordi konceptet fortsat er under udvikling. For eksempel kan lys og skygge godt gøre det svært at spotte farveforskelle i nålene, og håbet er, det på sigt kan blive mere detaljeret og automatiseret. Derudover kræver det også god præcission på det gps-udstyr man bruger, når et enkelt træ skal identificeres fra skovbunden ved hjælp af de udleverede koordinater. Men det er alt sammen noget, en fortsat teknologisk udvikling måske kan gøre noget ved.