I forsommeren 2016 er den første firmaskov plantet i Danmark. Skoven er etableret i Brande, hvor tidligere landbrugsjord nu er omdannet til ny skov.

Danmarks første firmaskov er plantet i Brande på jord ejet af en af Danmarks største økologiske grønsagsproducenter, Axel Månsson. Hedeselskabet har doneret tilplantningen, mens datterselskabet HedeDanmarkog foreningen Grow For It har udvalgt træerne til plantningen.

Firmaskoven i Brande er den konkrete udmøntning af et forslag fra Grow For It om at etablere et demonstrationsprojekt med det formål at vise industrivirksomheder, hvordan deres CO2-udledning kan balanceres gennem skovrejsning. Grow For It kontaktede landmand Axel Månsson, der var positiv over for idéen, og da Hedeselskabet bevilligede det nødvendige tilskud i form af arbejde og træer, blev projektet igangsat i foråret 2016.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi ser dette projekt som en del af den store helhed. I vores virksomheds udvikling med øget økologisk produktion tager vi ansvar for natur og miljø, og ved etablering af firmaskov kan vi bidrage yderligere. Samtidig er vi i stigende grad bevidste om vores generelle samfundsansvar, og vores nye firmaskov er en fin måde at styrke denne strategi på, udtaler Axel Månsson, landmand og adm. direktør i Axel Månsson A/S.

Varieret beplantning

Beplantningen er meget varieret og er baseret på eg, lind og lærk, men også med avnbøg, bøg, røn og fuglekirsebær. I skovbrynet plantes eg, vildæble, tjørn, hyld, røn, mirabel og flere andre arter. Skoven er opdelt i to - en lys, åben egeskov med plads til urter i skovbunden og en anden del, der bliver højstammet skov.

- Projektet falder fint ind under Hedeselskabets formålsparagraf, som blandt andet er at udnytte naturressourcer til gavn for samfundet gennem forskning, udvikling og formidling inden for natur, miljø og energi. Mange af Hedeselskabets nuværende medlemmer har stor interesse i miljøet, og derfor er det oplagt at støtte et projekt, der udgør et af vores kerneområder, skovrejsning, til en jordnær og håndgribelig mulighed for at balancere den menneskeskabte CO2-udledning. Og så glæder vi også selvfølgelig over, at vores datterselskab HedeDanmark har stået for tilplantningen, siger Christian Bogh, der er kommunikationsdirektør i Hedeselskabet.

Fremsynet projekt

Firmaskoven vækker også glæde hos Grow For It.

- Det er fantastisk, at det lykkedes at etablere Danmarks første firmaskov med det specifikke mål at balancere CO2-udledning. Vores forening arbejder på at lade folk, penge og jord mødes med det formål at plante træer, der kan opsuge CO2. Det er lykkedes på en meget fornem måde gennem denne skov. Det skyldes i stor udstrækning den fremsynethed, som Månsson og Hedeselskabet har udvist i forbindelse med dette demonstrationsprojekt, siger næstformand i Grow For It, Jens Schiersing Thomsen.