Lyt til artiklen:

Store forandringer på vej i 52 urørte statsskove

00:00
Hastighed: ???x
03:40

Naturlige moser genopstår, græssende kvæg finder maden på skovenge og i krattene og ikke-hjemmehørende træarter bliver fjernet.

Dét er blot noget af indholdet i de 52 forvaltningsplaner for urørt skov, som netop er færdige. Planerne sætter rammerne for, hvordan naturen skal gøres vildere - og næste step bliver at implementere indholdet i planen:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Nu kan vi gå i gang med de konkrete indsatser med at skabe flere levesteder for sjældne og truede arter, som er knyttet til de danske skove, fortæller vicedirektøren i Naturstyrelsen, Signe Nepper Larsen - og fortsætter:

- Gennem de kommende måneder vil man derfor se os arbejde i skovene: Her kan motorsaven f.eks. komme i brug, hvis vi skal få endnu mere lys til skovbunden. Skove med variation mellem lys og skygge, mellem våd og tør bund og med mange forskellige træarter giver gode forhold for mange arter. På den måde hjælper vi naturen på vej til at blive vildere.

Dækker hele landet

I de urørte skove er den kommercielle træproduktion ved at blive udfaset - hvilket betyder, at træerne får lov til at blive ældgamle og mosbegroet.

Da skovene længe har været designet til skovdrift, er det dog nødvendigt med en vis naturgenopretning af områderne, hvor der tyndes i nogle af afdelingerne i skoven, og de ikke hjemmehørende træarter fældes og fjernes. Det kræver en vedvarende indsats i en længere periode, som kan strække sig mellem 6-25 år.

De 52 godkendte planer dækker 52 forskellige statsskove, heriblandt dele af Rold Skov i Jylland, Tisvilde Hegn i Nordsjælland og Vigelsø nord for Odense.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der venter derfor store, vilde naturoplevelser rundt om i hele landet:

- Man kan godt glæde sig til at besøge en urørt skov. Skoven vil blive mere varieret med forskellige arter af træer, der vokser mellem hinanden. Der vil være unge og gamle træer med krogede grene, og gamle mosbegroede stammer fyldt med svampe, laver og mosser. Der vil være solbeskinnede skovenge med sommerfugle og vilde bier, og ind imellem små vandhuller og fugtige moser, udtaler Signe Nepper Larsen og tilføjer:

- Der bliver et mylder af liv, og man kan sagtens opleve den vildere skov på gåben, hesteryg eller cykelsadel. Der er stadig plads til et rigt friluftsliv, selvom naturen bliver mere rodet og vild.

343 høringssvar

Forvaltningsplanerne var i høring fra d. 15. december 2023 til d. 1. marts. 2024. I alt kom der 343 høringssvar fra borgere, interesseorganisationer, kommuner, statslige myndigheder og andre parter.

Naturstyrelsen har på baggrund af høringssvarene foretaget mindre justeringer i forvaltningsplanerne for blandt andet Gribskov, Ulkerup Skov, Fuglsanggård, Buresøskovene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dette omhandler f.eks. ændringer i friluftszonering, mindre justering i hegnslinjen, indplantning af blomstrende træer og buske samt ændringer i fældningsgrader - altså hvor stor en del af det enkelte areal, der forventes fældet.

Forvaltningsplanerne for urørt skov er et led i udmøntningen af Natur- og Biodiversitetspakken fra december 2020.

Her blev afsat 888 mio. kroner til blandt andet at udlægge mere urørt skov - og dermed have op imod 75.000 hektar urørt skov, hvoraf op til ca. 70.000 ha er på statslige arealer.