Lyt til artiklen:

En bæredygtig fremtid prioriteres i den nordiske skov- og have/parkbranche

00:00
Hastighed: ???x
02:54

En rapport fra Stihl viser enighed, når det gælder indstillingen til bæredygtighed og klimaansvar, i den nordiske skov- og have/parkbranche.

I Nordic Outdoor Industry Report 2024, som er udarbejdet af Novus på vegne af Stihl, fremgår det, at de nordiske lande alle er på vej hen imod et mere bæredygtigt arbejdsmiljø, hvor der er stadig mere fokus på miljøet ved valg af maskine. Brugen af arbejdsmaskiner er jævnt fordelt mellem benzin og batteri. 46 procent oplyser, at de bruger begge dele til daglig, men med stigende tendens til at vælge sidstnævnte. Samtidig er kvalitet og levetid stadig de egenskaber, som dominerer beslutningstagningen ved valg af maskine, og kun én procent anser lave emissioner for at være det vigtigste kriterie.

- I mange år har vi rettet vores fokus mod batteridrevne værktøjer, som ikke producerer lokale emissioner. Vores løfte er at styrke erhvervsaktive i naturen, og derfor er feedback fra branchen, ikke mindst når det gælder deres syn på bæredygtighed og produktvalg, meget vigtigt, siger Kjell Svensson, som er administrerende direktør for Stihl i Norden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Næsten hver tredje dropper nogle gange sikkerhedsudstyret

Se også:

Næsten hver tredje dropper nogle gange sikkerhedsudstyret

- Uanset om man er beslutningstager, som køber maskiner, eller om man er ude i naturen og bruger dem, er bevidste valg og langsigtede investeringer afgørende.

Hovedparten - 67 procent af de nordiske svarpersoner understreger betydningen af arbejdsgiverens engagement indenfor miljøet. Skiftet til batteridrevne maskiner anses af mere end halvdelen af de adspurgte for at være vigtigt, og 43 procent er interesseret i at teste e-brændstof til deres maskiner.

Danskere prioriterer batteri højere

Svenskerne i undersøgelsen udtrykker særlig stor modvilje mod at arbejde med maskiner, der afgiver emissioner til omgivelserne - 45 procent mod totalen på 39 procent. I Norge og Finland er det dog kun henholdsvis 32 og 34 procent, som er generet af det. Nordmændene og finnerne er også de erhvervsaktive i Norden, som synes, at det er mindst vigtigt at skifte til batteridrevne maskiner. Danskerne er dem, som synes, at skiftet er vigtigst, da næsten syv ud af ti er enige i, at skiftet til batteridrevne maskiner er vigtigt sammenlignet med den nordiske total på 56 procent.

Den første udgave af rapporten Nordic Outdoor Industry Report 2024 fokuserer på omstillingen af energikilder, hvor personer, som bruger og/eller indkøber maskiner i arbejdsøjemed, har svaret på spørgsmål om vaner og præferencer. Undersøgelsen, som ligger til grund for rapporten, har fundet sted i samarbejde med Novus, en af Sveriges førende analyse- og forskningsvirksomheder. Hele rapporten kan læses her.