Lyt til artiklen:

Nørrebro får ny aktivitetsplads

00:00
Hastighed: ???x
05:30

Arbejdet på "Nørrebro Samles på Banen" er nu gået i gang. Projektet er en kombineret fodboldbane, aktivitetsplads og byhave på Lundtoftegade i København.

For at imødekomme Nørrebros manglende træningsfaciliteter og skabe et nyt samlingspunkt for områdets beboere har fodboldklubben Nørrebro United og Boligafdelingen AKB, København Lundtoftegade indgået et samarbejde under titlen "Nørrebro Samles på Banen." Med udgangspunkt i områdets eksisterende værdier er formålet at omdanne det tidligere indelukkede og oversete område omkring boligerne til en livlig, indbydende og multifunktionel aktivitetsplads.

Det eksisterende og afvisende hegn nedlægges, så der bliver bedre sammenhæng mellem området og omgivelserne. Boldbanen bliver opgraderet, udstyret med nyt kunstgræs og bliver træningsbane for Nørrebro United og områdets beboere. Hovedparten af de eksisterende træer bevares, og der tilføjes nye for at skabe en bedre aldersspredning, ligesom der anlægges bede med blomstrende stauder for at øge herlighedsværdien.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-2
Den store opholdsplint omkranser et af områdets største træer og skaber både udsigt til den nye kunstgræsbane, aktivitetslandskabet og den nyetablerede beplantning. Rendering af MASU Planning.

Gennem hele området etableres en aktivitetssti med forskellige elementer, der udfordrer balance og koordination, samt faciliteter til leg og steder, hvor folk kan hænge ud og se på. Derudover skabes der rum til roligt ophold, både omkring de mere aktive områder og i dedikerede opholdszoner, hvor beboere, brugere og besøgende kan mødes og hygge sig i afslappende rammer. Udover de grønne tiltag, er der også indarbejdet mulighed for fremtidig separering af regnvand for at håndtere de øgede regnmængder, der bliver mere og mere almindelige.

Løser både fysiske og sociale problemstillinger

Sammen med Søren-Emil Schütt, der er medlem af Organisationsbestyrelsen AKB København, har Ulrik Povlsen, som er bestyrelsesmedlem AKB København, Lundtoftegade, og Aske Kvist Tybirk, ph.d. Nørrebro United, været de primære drivkræfter bag Nørrebro Samles på Banen.

- I AKB København har vi fulgt "Nørrebro Samles på Banen" med stor forventning og begejstring. Projektet formår at integrere en lang række fysiske og sociale problemstillinger og hensyn, som ellers meget sjældent forløses på samme tid. Meget af det handler om, at projektet er initieret fra bunden og op og er udviklet på baggrund af lange involveringsprocesser af lokale og afprøvning af faciliteringsformater. Det er tæt på et komplet projekt fordi alle aspekter er tænkt ind i en ny samarbejdsform, hvor civilsamfundsaktører går sammen om at løse et lokalt behov, og samtidig arbejder ind i nogle centrale bystrategiske udfordringer. Det fungerer som eksempelværdi på en ny best practice på en række områder. Hvor vi i det almene kigger ud over vores egen matrikelgrænse og stiller vores jord til rådighed for hele lokalområdet. Projektet kommer med et stærkt alternativt svar på de metoder, der tilbydes i parallelsamfundsloven, siger Søren-Emil Schütt.

rich-media-3
Nørrebro Samles på Banen bliver Nørrebros nye multifunktionelle aktivitetsplads. Foto: Klaus Sletting/DBU København.

- Nørrebro Samles på Banen er et projekt, hvor lokale aktører finder sammen og prøver at løse lokale problemstillinger. Projektet udspringer af lokale problemer med bandekriminalitet og en national ghettolov der gjorde beboerne utrygge for deres boligsituation. Begge parter havde ved projektets begyndelse en interesse i finde løsninger på de problemer, som var en stor del af hverdagen for beboerne i 2018. I dette projekt findes der fælles løsninger på at den lokale idrætsforening Nørrebro United har et behov for flere faciliteter og at tilgængeliggøre foreningslivet for alle børn på Nørrebro uanset social eller økonomisk baggrund. I boligafdelingen Lundtoftegade har der været et ønske fra forældre og børn om bedre muligheder for at lave aktiviteter i gårdrummene og øge mulighederne for at være aktive i den lokale idrætsforening, supplerer Ulrik Povlsen.

Plads til alle, uanset alder, køn eller aktivitetsniveau

MASU Planning er totalrådgiver og landskabsarkitekt, Lyngkilde er ingeniør, og Optimus Anlæg A/S er entreprenør på projektet. "Nørrebro Samles på Banen" realiseres med økonomisk støtte fra Realdania, Lokale- og anlægsfonden, Nordea-fonden og Københavns Kommune.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-5
Beboerzonen er det mere rolige område, der primært er tiltænkt beboerne i den tilstødende boligblok. Området afskærmes af en levende hæk, ligesom der etableres en ny grillplads. Rendering af MASU Planning.

- "Nørrebro Samles på Banen" handler i høj grad om at kæde området bedre sammen med omgivelserne og skabe trygge rammer, der styrker fællesskabet blandt beboerne og brugerne. Udover de opgraderede træningsfaciliteter for Nørrebro United, har vi bestræbt os på at skabe et varieret landskabsrum, der kan anvendes af alle - uanset alder, køn eller aktivitetsniveau, forklarer Sune Oslev, der er partner hos MASU Planning.

Aktivitet øger trygheden i området

AKB, København Lundtoftegade har en bred beboersammensætning med cirka 1500 beboere fra omtrent 40 forskellige nationaliteter, så der er også et socialt element i projektet. Ambitionen er, at "Nørrebro Samles på Banen" bliver et attraktivt område for medlemmerne af Nørrebro United, beboerne og borgerne i lokalområdet. Der er indarbejdet forskellige tryghedsfremmende tiltag, som blandt andet øget synlighed og bedre lysforhold. Derudover indebærer det forventede øgede aktivitetsniveau i sig selv et tryghedsfremmende element.

"Nørrebro Samles på Banen" er planlagt til ibrugtagelse oktober 2024.