Lyt til artiklen:

Få tilskud for eksisterende skov

00:00
Hastighed: ???x
04:16

Hvis man er privat skovejer eller har en produktionsskov, som man gerne vil ekstensivere, kan man søge om tilskud gennem den nye biodiversitetsskov-ordning, det skriver Fjordland.

Fristen for at indsende en ansøgning er allerede den 13. maj, så hvis det er noget man overvejer, så er det bare med at komme i gang med at få kigget nærmere på sine skovarealer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvorfor er det en god idé?

Det er det, fordi de gamle træer er utrolig vigtige for en lang række arter i naturen.

Noget af den højeste biodiversitet i Danmark finder man nemlig i de gamle skove, med træer som helst skal have et par hundrede år på bagen. Meget af det liv der findes, er nærmest usynligt for øjet, og derfor ved man måske ikke, at ens gamle skov myldrer af liv.

Det er for eksempel biller, larver, svampe, fugle og mosser. For disse dyr og organismer er gamle træer rent guf, og for andre er det den perfekte bolig eller et trygt overvintringssted. Og når der for eksempel er mange insekter, så er der også mad til fuglene, og sådan hænger det hele sammen.

Konsekvens af skovenes øgede optag af C02 bliver drøftet i grøn trepart

Se også:

Konsekvens af skovenes øgede optag af C02 bliver drøftet i grøn trepart

Men det tager lang tid før en skov begynder at rumme en høj biodiversitet, og derfor er det vigtigt at bevare de træer, der nu er ved at blive gamle, så vi over tid igen kan få gamle skove i Danmark.

Derfor vil denne tilskudsordning vil give en økonomisk gevinst, mod at man forpligter sig til at bevare sine gamle træer. Men man kan også udpege yngre træer med en stammediameter ned til 25 centimeter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det afgørende er, at man forpligter sig til at bevare træerne til evig tid, det vil sige til de dratter om og forgår af sig selv. På den måde sikrer man, at træerne bliver gode levesteder for et hav af smådyr, som måske er små, men meget vigtige i den store sammenhæng.

Hvor meget kan man få i støtte?

Hvis man har mange store egetræer i sin skov, kan du få helt op til 65.900 kroner pr. hektar, men andre træarter kan også gå ind under tilskuddet, dog til en lavere sats. Træerne skal dog alle være hjemmehørende danske arter.

For at få tilskud skal man have mindst 0,5 hektar skov, og de må gerne være delt op i 'frimærker' på ned til 0,25 hektar. De træer man indberetter, skal være hjemmehørende og have en diameter i brysthøjde på mindst 25 centimeter. Jo større diameter, træerne har, jo højere sats kan man søge om.

Man skal udpege 12 træer pr. hektar, men de må gerne være forskellige arter og størrelser, de skal blot gå ind under kriterierne om at være hjemmehørende og have en stammediameter i brysthøjde på over 25 centimeter.

Man skal være opmærksom på, at kun op til 50 procent af træerne må stå i det yderste skovbryn det vil sige de yderste 20 meter af skoven. Hvis man har meget smalle skovstykker, så kan dette godt være en begrænsende faktor.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilskuddet er et engangsbeløb.

Hvad forpligter man sig til?

Arealet skal enten være registreret som fredskov i dag eller registreres som fredskov inden man søger om udbetaling.

De udvalgte træer skal markeres fysisk. Der er ingen krav til hvordan, men det skal være muligt at genfinde det specifikke træ igen år efter år.

Man skal tillade at en servitut tinglyser træerne til naturligt henfald, og man forpligter sig til kun at udføre ekstensiv skovdrift på tilsagnsarealet.

Høj rente presser prisen på svensk skov

Se også:

Høj rente presser prisen på svensk skov

Det betyder, at der er begrænsninger for, hvad der er tilladt; for eksempel skal jordbunden være uforstyrret af maskinel påvirkning, dog med mulighed for at køre med maskiner i forbindelse med skovdrift på 1/3 af arealet. Hvis man på nuværende tidspunkt ikke har skovdrift på arealet, så kan man bare lade skoven passe sig selv.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvordan kommer man i gang?

I første omgang er det vigtigt at nå at sende ansøgningen ind inden den 13. maj 2024.

I første omgang er det tilstrækkeligt at vide:

  • Hvor mange hektar er der?
  • Hvilke træarter er der - kan de gå ind under tilskudsordningen?
  • Hvor stor stammediameter har træerne?

Den endelige udpegning af hvilke træer, der bliver udvalgt, ansøgning om fredskovspligt og så videre kan vente, til man ved, om man har fået tilsagn om støtte.