Lyt til artiklen:

Vigerslevparken skybrudssikres for 200 millioner

00:00
Hastighed: ???x
03:33

Et skybrudsprojekt i Vigerslevparken skal få oversvømmelser under kontrol ved Harrestrup Å. Samtidig ændres åens forløb, så biodiversiteten styrkes.

De seneste måneders massive regn har med al tydelighed vist, at der i den sydligste del af Vigerslevparken i Hvidovre er brug for skybrudssikring. Harrestrup Å er flere gange gået over sine bredder, og der har været behov for både at udlægge watertubes og at oprette en akut pumpestation for at undgå de værste oversvømmelser i området. Derfor er det også et efterspurgt projekt, som politikerne i Københavns borgerrepræsentation torsdag godkendte. Det skal nemlig hjælpe til at skybrudssikre parken og de omkringliggende områder i fremtiden.

Ved større mængder regn skal regnvand ledes til Harrestrup Å, og i takt med at åen når sin maksimale kapacitet, vil den i fremtiden løbe kontrolleret over sine bredder. Ved at forhøje Vigerslevparkens kantzoner med bløde jordvolde og stendiger vil parkens grønne arealer i fremtiden blive til oversvømmelsesarealer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Opmagasineringen af vand i parken skal hjælpe til at sikre, at oversvømmelser ikke breder sig og volder skade på fx infrastruktur og beboelse i Valby og Hvidovre - og på sigt i hele Harrestrup Å-systemet.

- Klimaforandringerne betyder, at vi i fremtiden vil opleve langt flere og kraftigere skybrud, og dem er vi nødt til at gardere os imod. I området omkring Vigerslevparken får vores grønne områder en afgørende rolle i at sikre os mod de oversvømmelser, vi den seneste tid har oplevet ad flere omgange, og jeg er glad for, vi nu kan tage næste skridt i forhold til at hjælpe beboerne i de udsatte områder, siger Teknik- og miljøborgmester Line Barfod, Line Barfod (EL) der bakker op om projektet.

Hele ti kommuner og deres forsyningsselskaber i Harrestrup Ås opland har sammen forpligtet sig til at sikre åen og de omkringliggende arealer, så de kan opmagasinere skybrudsvand, og det er det arbejde, som Københavns Kommune forventes at tage hul på i 2025.

Harrestrup Å får ny, snoet linjeføring

Åløbet er gennem tiden blevet rettet ud, gravet dybere og flisebelagt, men det er ikke alt sammen til fordel for dyre- og planteliv, så det skal der også laves om på i de kommende år. Københavns Kommune er nemlig forpligtet til at sikre godt økologisk potentiale i åen, hvilket ikke er tilfældet i øjeblikket. Genopretningen af åen omfatter, at fliserne fjernes fra åen, og at åens udformning ændres, så den ved normal vandstand løber i en slynget strømrende i stedet for de nuværende mere lige stræk. Dette tiltag skal forbedre de fysiske forhold og skabe bedre biodiversitet, og samtidig øges kapaciteten i åen også. Projektet skal sammen med andre tiltag sikre, at Harrestrup Å forbedrer den økologiske tilstand.

Udformningen af det nye vandløb udnyttes også til at etablere bedre adgang til åen via trampestier langs åen, trædæk og flere forbindelser på tværs af åen med nye broer. Disse tiltag vil forbedre adgangsforholdene og oplevelsen af Harrestrup Å i Vigerslevparken for parkens brugere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Forandringerne i og omkring åen vil skabe flere levesteder for dyr og planter og dermed forbedre biodiversiteten, og samtidig skaber vi forbedringer og øger tilgængeligheden, som kommer brugerne af parken til gavn. Der er altså masser at se frem til, og jeg glæder mig til at se projektet blive til virkelighed, siger Line Barfod.