Lyt til artiklen:

To nye arealer udpeget til urørt skov

00:00
Hastighed: ???x
03:19

En stor del af statens skove er ved at blive udlagt som urørt skov for at skabe en vildere natur med bedre levevilkår for sjældne og truede arter.

Som led i det arbejde foreslås det nu at gøre Fanø Klitplantage på cirka 750 hektar og en større del af Tvorup Klitplantage på cirka 750 hektar til urørt skov.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det oplyser Naturstyrelsen i en pressemeddelelse

Samlet set er det politisk besluttet, at der skal være op mod 75.000 hektar urørt skov i Danmark, hvor størstedelen udgøres af statens skove, som Naturstyrelsen forvalter.

70.000 hektar urørt skov

Urørt skov er skove, hvor den kommercielle skovdrift er stoppet. Dermed bliver de urørte skove over tid rige på gamle træer, døde stammer og en stor biodiversitet.

De urørte skove i statens skove er udpeget ad flere omgange, og som afslutning på udpegningen blev det i oktober sidste år besluttet at udpege cirka 7000 hektar urørt skov på statens arealer i Oksbølområdet samt et par mindre skove i Midtjylland.

Fælder skov for at gøre den urørt

Se også:

Fælder skov for at gøre den urørt

Naturstyrelsen er i gang med at gennemgå alle udpegningerne af urørt skov. Gennemgangen har vist, at der er rum både økonomisk og arealmæssigt til at udpege yderligere arealer i statsskovene end tidligere udmeldt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor er det nu besluttet at tilføje to nye områder med urørt skov til den sidste udpegning. Med den sidste runde udpegning af urørt skov forventes det, at knap 70.000 hektar af statens skove til være urørt skov fremover, oplyser Naturstyrelsen.

Høring med øvrige arealer

Udpegningen af de to nye arealer, Fanø Plantage og en større del af Tvorup Klitplantage, bliver nu sendt i såkaldt myndighedshøring hos de relevante myndigheder sammen med de øvrige arealer, der indgår i den sidste runde udpegning af urørt statsskov.

Der er tale om skove i Oksbølområdet, Engelsholm Skov ved Vejle og Rise Skov i Himmerland.

Endelige planer for arbejdet i 22 urørte statsskove er klar

Se også:

Endelige planer for arbejdet i 22 urørte statsskove er klar

Inden årsskiftet bliver udpegningen af områderne sendt i egentlig offentlig høring, hvorefter de skal endeligt godkendes, oplyser Naturstyrelsen.

Kræver naturgenopretning

Udpegningerne af urørt skov sker som led i Natur- og Biodiversitetspakken fra december 2020.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her blev der afsat 888 millioner kroner til blandt andet at udlægge yderligere urørt skov og dermed etablere et samlet areal i Danmark på op imod 75.000 hektar urørt skov.

Da skovene i lang tid har været designet til skovdrift, er det nødvendigt med en vis naturgenopretning af områderne.

Det indebærer at fælde og fjerne træer af hensyn til truede lyselskende arter, samt genopretning af skovens vådområder for at skabe lysninger og variation.

Skovmaskinerne klarer det forberedende arbejde

Se også:

Skovmaskinerne klarer det forberedende arbejde

Som en del af naturgenopretningen vil der derfor blive fjernet og solgt en del træer, ikke mindst eksotiske nåletræer, for at give mere plads til den hjemmehørende natur.

Når udpegningerne er endeligt godkendt, skal der udarbejdes forvaltningsplaner for området, der beskriver den fremtidige forvaltning af den enkelte skov.