Lyt til artiklen:

Færre pesticider på golfbanerne

00:00
Hastighed: ???x
01:30

Der bruges i dag færre pesticider, og de udgør en langt lavere belastning. Det er resultatet efter 10 år med restriktioner for brug af pesticider på golfbaner.

Forbruget af pesticider og pesticidernes belastning har på golfbanerne været støt faldende gennem de seneste 10 år, og de seneste tal viser, at forbruget er faldet med cirka 27 procent siden 2020. Belastningen er i samme periode faldet med cirka 60 procent.

For 10 år siden blev der indført restriktioner for brug af pesticider på golfbanerne, bl.a. blev der indført en regel om belastningslofter, som fastsatte øvre grænser for pesticidbelastningen og krav om, at pesticidforbruget årligt skal indberettes til Miljøstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når golfbanerne indberetter forbruget, beregnes en såkaldt pesticidbelastning. Den angiver et mål for pesticidernes belastning af sundhed og miljø. Midlernes belastning fastsættes, når Miljøstyrelsen godkender midler.

Forbruget har været faldende gennem en længere årrække. Det skyldes branchens indsats for at efterleve de fastsatte belastningslofter samt en aktiv indsats for at udbrede ikke-kemiske metoder. Desuden er en række belastende pesticider ikke længere godkendt til golfbaner, der er sket ændring af belastningsværdier for enkelte pesticider og endelig er visse pesticider erstattet af mindre belastende pesticider eller alternative metoder.