Lyt til artiklen:

Kommune tester grønne krav til eksterne entreprenører

00:00
Hastighed: ???x
03:57

El og HVO diesel er første skridt på vejen til grønnere anlægsopgaver i landets næststørste kommune.

Aarhus Kommune tester nu, hvordan man i fremtiden kan stille krav om mere klimavenligt arbejde i sine kommende udbud med to pilotprojekter. De er to af flere klima-pilotprojekter.

Processen er en del af kommunens strategi om at blive CO2 neutral i 2030.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi forsøger hele tiden at udfordre det kendte og søge efter de aftaler, hvor det kan give mening for os at stille særligt grønne krav.

Stine Møller Gormsen, afdelingsleder for udbud ved Teknik og Miljø, Aarhus Kommune til Maskinteknik.

Pilotprojekter lægger linjen

Udviklingen af Lisbjerg nordvest for Aarhus by bliver området, hvor entreprenører og kommunen tager første spadestik til fremtidens krav.

- Vi vil se, om vi kan sætte den grønne barre højere, end vi plejer. Vi håber selvfølgelig, at der er noget at hente ved at gøre noget nyt, siger Stine Møller Gormsen.

Det ene projekt er 2,5 kilometer ringvej. Her er der tilstrækkelig adgang til strøm i området. Derfor har kommunen stillet krav om, at entreprenøren skal anvende eldrevne gravemaskiner under 2,5 tons. Samtidig skal der anvendes eldrevne maskiner til alle elementer, hvis de er på markedet.

rich-media-3
Målet er at entreprenørmaskinerne skal køre så miljøvenligt, som muligt. Derfor er går kravene primært på HVO diesel og el i øjeblikket. Arkivfoto: Jørgen Ahler.

Det andet projekt er en kilometer boligvej. Her er adgangen til strøm mere begrænset, derfor udgår kravet om at de mindre maskiner skal være eldrevne. Det skal det lettere entreprenørgrej dog være. På begge projekter er der krav om, at entreprenørmaskiner over 2,5 tons kører på HVO diesel på byggepladsen.

- Det konkrete projekt har meget at skulle sige, er der tilstrækkelig adgang til el i området, eller skal man køre maskinerne langt væk for at lade op. Der er mange tanker ind i de konkrete projekter og hvor tunge maskiner, man har behov for, siger Stine Møller Gormsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Test er nødvendigt

Pilotprojekterne skal danne et fundament for fremtidens krav ved at afklare hvilke krav, entreprenørerne realistisk kan leve op til, før de bliver en fast bestanddel af udbuddene.

- Det er så anderledes fra den arbejdsmetode, vi har i dag og hvad man plejer at gøre. Og det nytter ikke at vi stiller ublu krav, så vi ikke kan få løst vores projekter. Vi skal først afklare, om det overhovedet kan lade sig gøre, siger Stine Møller Gormsen.

- Tager markedet fint imod, så kan vi indarbejde krav i projekterne på anlægssiden fremadrettet, men vi kan også være nødt til vurdere kravene fra projekt til projekt som i pilotprojekterne, uddyber hun.

I begge projekter skal entreprenøren registrere al forbrug på både maskiner, el til maskiner og skurvogne og indlevere dem til Aarhus Kommune.

LCA bliver standard

Kommunen har lavet Life Cycle Assessments - på dansk livscyklusvurderinger - på begge projekter for at vurdere potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug. De bliver efterfølgende opdateret med data fra entreprenørerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fremadrettet er forhåbningen, at der skal laves LCA beregninger på alle anlægsprojekter over 300.000 kroner, og der vil løbende blive stillet skrappere krav til reduktion af CO2.

For kommunen har travlt, hvis man skal nå målet om at være emissionsfri i 2030.

- Det er et ret højt ambitionsniveau. Så hvis kravene fungerer i pilotprojekterne, sætter vi måske en barre for hvordan entreprenørerne skal arbejde med bedre klimafortegn i fremtiden, siger Stine Møller Gormsen.

Kontrakter skal underskrives

Det er endnu for tidligt at sætte navn på hvilke entreprenører, der skal bane vejen i pilotprojekterne. For de endelige papirer mangler stadig kruseduller.

Ringvejen i Lisbjerg afsluttes om to år. Villavejen afsluttes om seks måneder. På sigt skal der dog også laves en etape med fortov. Derfor er den totale tidshorisont omtrent fem år, inden projekterne er fuldt realiserede.