Lyt til artiklen:

Jordfordeling: Nye skove skal spire på gamle marker

00:00
Hastighed: ???x
02:42

Nye statsskove bliver større og mere sammenhængende. Landbrugsjord bliver til bynære skove med træer, enge og vandløb.

Et stort puslespil med jordfordelinger betyder mere sammenhængende grønne områder tæt på Slagelse og Svendborg. De sidste aftaler med lokale lodsejere netop er faldet på plads.

De nye jordfordelinger betyder, at endnu mere landbrugsjord kan indgå i de nye planlagte statsskove.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landbrugsstyrelsen har stået for jordfordelingerne, der alle er sket frivilligt. Jordfordelingen er en blanding af opkøb og jordbytter. Her har nogle lodsejere har fået jord, der ligger tættere på deres ejendomme.

Masser af ny urørt skov på vej

Se også:

Masser af ny urørt skov på vej

114 hektar skov til Fyn

Ved Svendborg har i alt 11 lodsejere deltaget i jordfordelingen, og der er samlet byttet 436 hektar jord. Dermed har Naturstyrelsen nu jord til to nye sammenhængende skove på henholdsvis 33 hektar og 81 hektar tæt på byen.

- Vi er meget glade for, at vi nu er kommet i mål med jordfordelingen med en erhvervelse på hele 114 hektar, hvor arealerne tilmed er samlet i to sammenhængende områder. Fyn er et af de steder i Danmark, hvor vi har allermindst statsejet skov, men nu er vi godt i gang, siger skovrider Jakob Harrekilde Jensen, fra Naturstyrelsen Fyn i en pressemeddelelse.

Skov bliver snart syv hektar større

Se også:

Skov bliver snart syv hektar større

De nye skove ved Svendborg er et samarbejde mellem Svendborg Vand og Affald, Svendborg Kommune og Naturstyrelsen.

Efter sommerferien begynder Naturstyrelsen sine forundersøgelser i området ved Svendborg. Herefter skal der udarbejdes konkrete planer for de enkelte skove. Håbet er på sigt er at få lagt endnu mere jord til skoven, så den kan vokse sig endnu større.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-5
Da aftalen faldt på plads, skålede repræsentanter fra Svendborg Kommune, Vand og Affald og Naturstyrelsen for de nye skove i postevand. Bagved ligger en del af den kommende skov. I området er der også planer om nye drikkevandsboringer. Foto: Naturstyrelsen.

164 hektar skov i Slagelse

I Nordskoven ved Slagelse har Landbrugsstyrelsen hjulpet med at finde landbrugsjord til skov og natur ved at lave frivillige jordbytteaftaler med 25 lodsejere.

Aftalerne sikrer at Nordskoven op på 164 hektar i alt, hvoraf 130 hektar er udlagt eller bliver udlagt til skov, mens resten bliver udlagt til lysninger og vandløb og naturlig tilgroning, hvor frø med hjælp fra dyr og vinden med tiden vil danne skov af sig selv.

- Sammen med Landbrugsstyrelsen har vi også formået at få ejerskab i Gudum Ådal, som muliggør genopretning af ådalen på centrale strækninger, siger skovrider Jane Skov Lind fra Naturstyrelsen Storstrøm.

Nordskoven er et samarbejdsprojekt mellem Slagelse Kommune og Naturstyrelsen og arbejdet med de nye skovområder ved Slagelse starter til efteråret.