Lyt til artiklen:

Brolæggerlauget fastholder medlemstallet

00:00
Hastighed: ???x
01:57

Brolæggerlauget afholdt den 12. maj 2023 foreningens årlige generalforsamling på Hvedholm Slot ved Faaborg. Her kunne Oldermand Claus Johnsen under formandsberetningen fremhæve, at laugets aktiviteter igen er kommet godt i gang efter flere års corona-stilstand.

- Vi er i hele branchen kendt for, at laugets medlemmer er fagligt stærke med vores erfaringer og viden indenfor belægninger, fortalte oldermanden. Derfor deltager Brolæggerlauget også i Vejdirektoratets kommende udvalgsarbejde, hvor de nye vejregler skal understøttes af en helt ny håndbog om brolægning. Her skal dimensioneringsreglerne suppleres med anvisninger for, hvordan belægningerne sikres bedst muligt for vridende bevægelser samt accelerations- og bremsekræfter, siger Claus Johnsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det arbejde vil lauget deltage aktivt i, ligesom vi fortsat vil følge Fugegruppens arbejde med at teste nye fugematerialer, som tager udgangspunkt i holdbare og vedligeholdelsesvenlige genbrugsmaterialer, oplyste oldermanden, og fortsatte:

- Vi er glade for, at myndighederne ser Brolæggerlauget som en seriøs samarbejdspartner, og at vi igen kan se frem mod nogle travle år, hvor standarder og vejledninger forbedres yderligere til gavn for både bygherrerne og brugerne af den danske infrastruktur.

Generalforsamlingen vedtog derefter en vedtægtsændring, så der fremover kan vælges en suppleant til bestyrelsen. Og straks derefter blev brolæggermester Bjørn Nordstrøm fra det sydsjællandske laugsfirma Dansk Kvalitets Brolægning ApS i Stensved valgt som laugets første suppleant.

- Bjørn Nordstrøm er udlært brolægger, og hans svendestykke blev i sin tid belønnet med bronzemedalje, fortæller oldermand Claus Johnsen og slutter:

- Vi ser frem til, at Bjørn med sin store erfaring og faglige ekspertise tilfører endnu mere kvalitet til bestyrelsens arbejde