Lyt til artiklen:

Flere nye stenrev til fjord

00:00
Hastighed: ???x
02:44

I løbet af de kommende måneder bliver de nyetablerede stenrev allerede bevokset, og småfisk, krabber og andre dyr flytter ind.

I de kommende dage lægger HedeDanmark cirka 2400 tons sten ud i Randers Fjord. Stenene skal blive til fem rev i alt, som skal tiltrække dyr og planter til fjorden.

Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Stenrevene skal sikre, at økosystemet og livet i fjorden igen trives, sagde kommunens borgmester Torben Hansen i en tale onsdag, da de første sten blev lagt i vandet.

rich-media-2
Stenrevene skal også beskytte ålegræsbede. Foto: HedeDanmark.

Fire af de i alt fem rev bliver etableret på 1,5 meters dybde, oplyser HedeDanmark.

Det femte rev bliver et skolerev, som ligger på mindre end en meters vanddybde. Her bliver det muligt for både børn og vokse at vade ud og se på planter, dyr og fisk, fremgår det af pressemeddelelsen.

Idéen og noget af forarbejdet til projektet kommer fra den lokale gruppe Randers Stenrev, oplyser kommunen.

Naturgenopretning i fjorden

Gennem de sidste hundrede er der i Danmark blevet brugt store sten til at opføre havnemoler, kystsikringsanlæg og andre bebyggelser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En stor del af disse sten blev fisket op fra havbunden, og det har reduceret antallet af stenrev væsentligt. Samtidig forsvinder ålegræsbedene med stenrevene, fordi bedene ikke længere er beskyttet mod strøm og bølger.

rich-media-4
Et af revene bliver et skolerev, som kan blive brugt i naturundervisning. Foto: HedeDanmark.

Det er ifølge borgmester Torben Hansen ikke nogen hemmelighed, at Randers Fjord godt kunne have det bedre.

- Hvis man ser på optegnelser af plantelivet i Randers Fjord fra 1950'erne kan man se, at bunden i yderfjorden dengang bestod af et vælg af plantearter, sagde borgemesteren i talen onsdag.

- Ålegræs, havgræs, vandaks og blæretang skabte en skov af planter på bunden af fjorden. Og denne havskov var fødegrundlag og skjulested for mange forskellige smådyr og fisk, sagde han.

Stenrev skal beskytte ålegræsbede

I løbet af de kommende måneder bliver de nyetablerede stenrev allerede bevokset, og småfisk, krabber og andre dyr flytter ind.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I stenrev kan der være 100.000 smådyr per kvadratmeter, og det betyder bedre livsbetingelser for større dyr som torsk, hummer og endda sæler, marsvin og hvaler.

Stenrevene skal også beskytte de ålegræsbede, som bliver anlagt for at modkæmpe klimaforandringerne. Havskove binder CO2 fra luften op til 45 gange mere effektivt end skovene på land, skriver Randers Kommune.

rich-media-6
Fire af revene bliver etableret på 1,5 meters dybde. Foto: HedeDanmark.

De nye stenrev beskytter ålegræsset mod bølger og strøm, og uden stenrevene forsvinder ålegræsset. I øvrigt skaber ålegræsbede også biodiversitet og balance i fjorden, fordi bedene sikrer iltproduktion, som reducerer alger og partikler.

Projektet i Randers Fjord koster en million kroner og er finansieret af ELRO-fonden, LAG Rander Favrskov og EU, oplyser kommunen.