Lyt til artiklen:

Overskudsjord bliver til kuperet grønt område

00:00
Hastighed: ???x
02:16

I løbet af marts begynder etableringen af et nyt og rekreativt område på 35.000 kvadratmeter i Østjylland.

I dag er det en pløjemark, men snart begynder arbejdet med at skabe et stort, attraktivt og rekreativt område i Hørning.

Det skriver Skanderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kommunen er i øjeblikket i gang med at etablere en udstykning på cirka 300.000 kvadratmeter erhvervsjord, hvor der bliver plads til cirka 30 virksomheder.

I den forbindelse er ambitionen, at fire femtedele af cirka 100.000 kubikmeter jord fra regnvandsbassiner, grøfter og vejtracéer skal blive genbrugt til det grønne areal ved siden af erhvervsområdet.

Bakker, dalstrøg og vandhul

Det nye rekreative område i Hørning bliver 35.000 kvadratmeter, som i sammenhæng med de fælles friarealer i udstykningen vil udgøre 150.000 kvadratmeter grønne områder.

Planen for det grønne område er at etablere bakker, dalstrøg og et vandhul, som kan optage store mængder regnvand for at mindske risikoen for oversvømmelser efter skybrud.

rich-media-2
Område bliver etableret med overskydende jord fra udstykningen. Illustration: MBYLand.

MBYLand er landskabsarkitekter på projektet og har bearbejdet de mange idéer og forslag, som blev præsenteret på et borgermøde i Hørning i januar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skitserne af det nye grønne areal viser blandt andet vandløb, stier og områder med varieret beplantning. Derudover viser skitserne også en bakke på seks til ti meter, som skærmer erhvervsområdet fra de omkringliggende boligområder.

Bakken og resten af det kreative område bliver etableret med den overskydende jord fra erhvervsudstykningen.

Grundvand og biodiversitet

Ifølge chefkonsulent i Udvikling, Kultur og Erhverv og projektleder på det rekreative område, Bente Hornbæk, er der flere fordele ved at anlægge det grønne område med jorden fra udgravningen af erhvervsområdet.

Have og Landskab: Godt gang i stand-salget

Se også:

Have og Landskab: Godt gang i stand-salget

- Borgerne får et godt sted at gå, løbe og slappe af; vi adskiller erhvervsområdet fra det eksisterende beboelsesområde; vi klimasikrer; vi beskytter et vigtigt grundvandsreservoir og skaber øget biodiversitet, siger chefkonsulenten i pressemeddelelsen.

- Og samtidig sparer vi penge og CO2 ved ikke at skulle transportere jord væk fra området på lastbil efter lastbil, slutter Bente Hornbæk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Anlægsarbejdet begynder i løbet af marts, når jorden er frostfri og klar til bearbejdning, oplyser Skanderborg Kommune.