Lyt til artiklen:

Skovprojekt ved Horsens sendt i høring

00:00
Hastighed: ???x
01:54

Projektområdet, som over en 20-årig periode kan blive omdannet til et skovlandskab, ligger øst for Gedved og Egebjerg, nord for Horsens by.

Det primære formål med skovrejsningen er at beskytte grundvandet. Skoven vil blive etableret på Højballegård Vandværks centrale indvindingsopland, hvilket vil sige området med boringer, hvorfra værket pumper grundvand op. Grundvandsmagasinet er sårbart over for påvirkninger fra overfladen. Skovrejsning er en oplagt mulighed for at sikre en fortsat ren drikkevandsressource, fordi skovdrift kun involverer meget få eller ingen miljøfremmede stoffer. På den måde passer man bedst muligt på det grundvandsmagasin, som i mere end 50 år har leveret drikkevand til en stor del af Horsens Kommunes indbyggere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samtidig vil skovrejsningen bidrage til Horsens Kommunes ambitiøse klimamålsætning om at være CO2-neutral allerede i 2030. Horsens Byråd har med kommunens Klimaplan vedtaget at fortsætte den grønne udvikling med mere skov, som naturligt optager og lagrer store mængder CO2.

Sidst men ikke mindst er formålet, at skovrejsningen skal skabe merværdi ved at udvikle et stort, offentligt tilgængeligt og bynært skov- og naturområde med nye muligheder for både naturen og friluftslivet.

- Horsens Byråd ser projektet som et vigtigt bidrag til arbejdet for en bæredygtig udvikling i kommunen. Vi skal passe på vores værdifulde grundvand, så også generationerne efter os kan få friskt og godt drikkevand. Samtidig skal vi lægge os i selen for at nå vores planlagte mål om klimaneutralitet i 2030. Det her er et fantastisk projekt, som både beskytter grundvandet og gavner klimaet og naturen, samtidig med at der opstår nye rekreative muligheder lige der, hvor folk bor og lever, siger Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune.