Lyt til artiklen:

70 politikere var i 2022 med en tur i skoven

00:00
Hastighed: ???x
02:34

Det erhvervspolitiske område i DM&E Skov, og herunder debatten om verdens klima- og biodiversitetskrise, har fyldt meget i 2022.

Omtrent 300 medlemmer lyttede med, da DM&E's formand Søren Ulrik Sørensen fremlagde DM&E's årsberetning den 20. januar i Vingsted Hotel og Konferencecenter. Han kunne berette, at DM&E Skov igennem 2022 har arbejdet hårdt på at finde de gode løsninger til brancheorganisationens medlemmer nu og i fremtiden, så de kan være et skridt foran og klar til en verden i forandring.

- Vi skal have styr på vores klima, og her kan skoven hjælpe på flere områder, hvilket man også kunne se i re­geringsgrundlaget fra december, hvor regeringen har ambitioner om at plante 250.000 hektar ny skov i Danmark, fortalte Søren Ulrik Sørensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-2
Formand for DM&E Søren Ulrik Sørensen. Pressefoto.

En af målsætningerne i DM&E Skov i 2022 var at få politikere med i skoven, så de med egne øjne kunne se, hvad det er, de danske skoventreprenører arbejder med - i aktion.

- Det blev til fem ture i skoven og på savværk, hvor der kunne diskuteres træproduktion, bæredyg­tighed og udpegning af naturnationalparker. På de fem ture var 70 politikere fra både folketin­get og de lokale kommunalbestyrelser, samt et TV-hold fra TV-avisen med i skoven, sagde Søren Ulrik Sørensen.

Samarbejde

Politikerturene i de danske skove er blevet til i et samarbejde med DM&E, Bevar de Danske Skove og Træ- og Møbelindustrien. Den første tur blev gennemført i skovene omkring Nørlund Savværk og på selve savværket. Derudover blev yderligere fire skove og savværker besøgt i hele landet for på den måde at vise hele kæden fra skoven til for­brugeren.

- Vi har brug for politisk velvillighed, hvis vi forsat skal producere træ og træprodukter i Danmark, pointerede Søren Ulrik Sørensen.

Formanden supplerede med at fortælle, at DM&E Skov arbejder med at udbrede forståelsen af, at skoven indeholder mulighed for multifunktionel-arealanvendelse med plads til både produktion og natur i den samme skov.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Udover at udtrykke vores bekym­ring over de mange drastiske politiske beslutnin­ger om skovbruget, der blev vedtaget i 2020 og 2021, var formålet med turene også at "uddanne" vores politikere, så de kan forstå hvordan skovin­dustrien hænger sammen. Politikere kommer fra vidt forskellige baggrunde og skal forholde sig til mange forskellige emner hver dag. Det er vores opgave, at vi på en spændende og saglig måde kommunikerer vores budskaber. Her må man sige, at en tur i skoven, har været det helt rigtige sluttede Søren Ulrik Sørensen.