Lyt til artiklen:

Mere biodiversitet og større trivsel for natur og samfund

00:00
Hastighed: ???x
05:14

Grøn Teknik har bedt en række af branchens fremtrædende aktører om at se tilbage på 2022 - og frem mod 2023. I dag er det administrerende direktør for OKNygaard, Ole Kjærgaard.

2022 har været et år med stærkt fokus på bæredygtighed. Jeg er sikker på, at det også kommer til at kendetegne ikke bare 2023, men hele vores fremtidige forretning.

At vi mener det alvorligt, kan ses i vores vedtægter, som vi sidste år ændrede i bæredygtighedens navn. I dag er formålet ikke alene at drive virksomhed inden for anlægsgartnerfaget, men også at OKNygaard i sin forretning og drift skal have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når vi har valgt at skrive det ind i vores juridiske grundlag, så er det fordi, det committer og binder os alle sammen til at efterleve det. Det betyder også, at vi fremover vil dokumentere vores indsatser og effekten af dem.

En buket af dokumentation

I løbet af året har OKNygaard fået samlet en buket af certifikater, som understøtter og synliggør vores ambitioner om at blive den foretrukne grønne partner og leverandør af naturbaserede løsninger.

Vi har opnået verdens mest ambitiøse bæredygtighedscertificering, B Corp. Vi er stolte af, at vi er den første anlægsgartner i Europa, som har opnået denne udmærkelse. I buketten er der også re-certificering af vores arbejdsmiljø og miljø - begge to anerkendte ISO-standarder.

De tre certifikater spiller sammen og understøtter hinanden. De er alle tredjepartsovervåget og sikrer, at det med socialt og miljømæssigt ansvar ikke er noget, vi bare siger, men faktisk er noget vi gør.

Walk the talk

I begyndelsen af 2023 kobler vi os som en del af idverde i Danmark på Science Based Targets-initiativet (SBTi), det internationalt anerkendte initiativ med fokus på lavere klimapåvirkning SBTi er et samarbejde mellem CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute og World Wide Fund for Nature.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her arbejder vi sammen med de største virksomheder i landet hen imod CO2-neutralitet. Vi sætter os mål for at udlede mindre i overensstemmelse med Paris-aftalens 1,5 grader og anvender de samme internationale målemetoder til at fastholde både mål og indsats.

Værdifællesskab med kunderne

I efteråret har vi set flere og flere offentlige driftsudbud, hvor der er sat fokus på CO2-reduktion, øget biodiversitet, vandforbrug, recirkulering af materialer og mindsket ressourceforbrug i det hele taget.

Her kommer vores B Corp- certificering os til gavn, fordi vi som en del af arbejdet har været nødsaget til at finde ud af, hvor vi finder data, hvordan vi tracker dem og fastlægge indsatser på, hvordan vi fx formindsker vores CO2-aftryk eller øger biodiversiteten. Det er vi nu blevet i stand til at måle og dokumentere.

Handling bag ordene

Det er ikke nok at sætte sig mål, der skal også være handling bag ordene. I vores bæredygtighedsstrategi har vi udpeget tre indsatsområder: mennesker, miljø og merværdi for samfundet.

Mennesker: Her er uddannelse, kompetence og faglighed nøgleord. Vi uddanner mere end 30 regnvandskonsulenter om året. Vi har som mål, at 10% af medarbejderne skal være lærlinge eller studerende under uddannelse, og vi committer os til at øge antallet af stillinger til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet med 5 procent hvert år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Miljøet: Vi har naturligvis reduktion af CO2 på programmet og vil reducere 5procent hvert år i forhold til vores omsætning. Vi har også som mål at genanvende 100 procent af alt grønt affald og 80 procent af øvrigt affald, da vi ser affald som en resurse. Vi vil øge det biodiverse areal med 10 procent hvert år.

Merværdi: Vi har besluttet os for at tilbyde kunderne bæredygtige alternativer, når vi ser dem - her er udfordringen, at vi ikke nødvendigvis har bæredygtige alternativer på lager, men at vi er nødt til at kigge ind i projektet og undersøge, om det kan udføres på en mere bæredygtig måde, end det er udbudt. I fællesskab med kunder, rådgivere og samarbejdspartnere forsøger vi at skabe engagement og tegne nye faglige visioner. Bl.a. ved at sætte klimaet på dagsordenen og i fællesskab prøve at finde løsninger, hvor vi kan påvirke klimaet i en positiv retning.

Merværdi for alt og alle

Når vi taler så meget om bæredygtighed, så er det ganske enkelt fordi, at vi som anlægsgartnere altid har arbejdet i og med naturen - men vi har ikke fortalt om den værdi, vi skaber, eller om de positive effekter vores arbejde har på miljø, mennesker og samfund.

Ved at levere løsninger, som udnytter naturens kræfter, kan vi bidrage med en værdiskabelse som langt overstiger den rene prisfokus. Her og nu er det billigere at bruge diesel, kemikalier eller plastemballage - men klimaet, miljøet, naturen og menneskeheden lider under løsninger, som blot har fokus på lavest mulige pris.

Som samfund, borgere og virksomheder er vi nødsaget til at prioritere anderledes og afbalancere vores beslutninger og handlinger. Tilbage til OKNygaards vedtægter og formålsparagraf - det er lige præcis det, som vi har committet os til.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jeg tror på, at vores kunder og samarbejdspartnere er med på tankesættet, og at vi sammen kan arbejde hen imod et bæredygtigt samfund.