Lyt til artiklen:

JU Århus og partnere formaliserer aftale om urban greening

00:00
Hastighed: ???x
02:00

Efter 24 måneders intenst samarbejde har JU Århus sammen med de 14 andre partnere i EPLUG (European Platform for Urban Greening) formaliseret deres partnerskab ved at underskrive en fælles forpligtende partnerskabsaftale.

JU Århus har sammen med 14 andre partnere i European Platform for Urban Greening (EPLUG) underskrevet en fælles forpligtende partnerskabsaftale, der bekræfter partnerskabets vision om at bidrage til klimatilpasning, biodiversitet, samt sundhed og velvære for alle byboere ved hjælp af urban greening. Det styrker målene om at booste innovationen, udvekslingen af færdigheder og udviklingen af bæredygtige grønne byer på tværs af Europa.

Aftalen er også et fundament for at udvide partnerskabet med ligesindede organisationer, både i lande hvor der allerede er partnere men også i andre europæiske lande.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Systematisk urban greening er en del af løsningen på en række af de problemer, som øget urbanisering stiller europæiske samfund overfor. Det handler om at modarbejde konsekvenserne af klimaforandringerne, som kommer i form af tørke og oversvømmelser. Det handler også om at vedligeholde og genskabe livsbetingelserne for planter og dyr i byområder, om at øge biodiversiteten og om at skabe grønne oaser til glæde og gavn for byernes indbyggere.

Partnerskabsaftalen udstikker rammen og indholdet for et stærkt transnationalt netværkssamarbejde med fokus på urban greening mellem alle interessenter i sektoren inklusiv de grønne og blå erhvervsskoler, forretningspartnere såsom virksomheder og fagforbund samt kommuner og NGO'er.

Formålet er at sikre en hurtig overførsel af professionel viden og færdigheder, markedsbehov, anvendt forskning og effektiv myndighedsbehandling, når det handler om klimatilpasning, genskabelse af biodiversiteten og øget velvære for alle byboere via urban greening. Det tætte samarbejde mellem vidt forskellige interessenter forventer man også vil bidrage til rekrutteringen af de højt efterspurgte unge i anlægsgartnerfaget - og vil dermed bidrage til at nedbringe statistikken for mangel på uddannet arbejdskraft.