Lyt til artiklen:

Første spadestik taget til nyt klimaprojekt i Skodborg

00:00
Hastighed: ???x
02:23

I Skodborg ved Vejen har man taget det første spadestik i et ny klimasikringsprojekt, der skal minimere risikoen for oversvømmelser.

Gravemaskinerne tog i sidste uge de første spadestik til et nyt vådområde ved Skaftkær Bæk i Skodborg. Tidligere har der ikke været tilstrækkelig kapacitet til at lede tilstrømmende vandmængder videre til områderne længere nede ad bækken. Oversvømmelserne kommer typisk i situationer, hvor der har været langvarige eller kraftigt regnvejr, hvor der strømmer store vandmængder fra oplandet til Skaftkær Bæk.

For at de til tider voldsomme oversvømmelser kan minimeres og i bedste fald undgås fremover, har Vejen Kommune givet tilladelse til et nyt klimaprojekt.

Projektet indeholder blandt andet etablering af et nyt åbent vandløb til opsamling af vand fra de højereliggende arealer i to klimabassiner, hvor vandet holdes tilbage af to dæmninger, som forsinker vandets vej mod det lave område ved kirken ligesom Skaftkær Bæk reguleres, så vandløbet får et nyt åbent forløb. Ligeledes etableres der et minivådområde øverst på den åbne strækning af Skaftkær Bæk af lodsejer Christian Lund, hvilket også bidrager til en tilbageholdelse af vandet i oplandet.

- Projektet er kommet i stand efter et tæt samarbejde mellem lodsejer og Vejen Kommune. Vi glæder os over, at sådan et initiativ kan være medvirkende til, at borgerne i Skodborg får minimeret risikoen for oversvømmelse i gader, haver og huse, pointerer Vagn Sørensen, der er formand for udvalget for teknik og miljø.

rich-media-1
Entreprenør Otto Chrestensen tog første spadestik til det nye vådområde med denne Liebherr -graver. Foto: Vejen Kommune.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det samlede projekt med minivådområdet, klimabassiner og genåbning af Skaftkær bæk, vil udover at minimere risikoen for oversvømmelser være med til at mindske udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet samt være med til at højne vandløbskvaliteten. Projektet vil forhåbentlig også være med til at forhøje den rekreative værdi i miljøet omkring Skodborg kirke.

- Vi har haft mulighed for at bidrage til det nye vådområde med et af de arealer, som vi tidligere har dyrket. Vi håber, at Skodborgs borgere får glæde af projektet i forhold til at undgå oversvømmelser, og naturligvis også, at det bliver et flot og idyllisk område at gå ture i, fortæller gårdejer Christian Lund.

Ved både kirken og syd for ejendommen Skatkær vil man kunne opleve gravemaskiner fra entreprenør Otto Chrestensen. Vejen Kommune forventer, at projektet står færdig om et par måneder. Herefter vil der være mindre risiko for oversvømmelser på de lavtliggende arealer i den centrale del af Skodborg by.