Rammerne for Danmarks kommende naturnationalparker på statens arealer er på plads, efter at miljøminister Lea Wermelins lovforslag i dag er stemt igennem i Folketinget.

Om et år kan danskerne besøge Naturnationalpark Fussingø ved Randers og Naturnationalpark Gribskov i Nordsjælland - de to første i rækken af op imod 15 nye naturnationalparker.

Her får naturen lov til at udvikle sig på mere naturlige præmisser, og arealerne bliver uden skov- og landbrugsproduktion, så de kan udvikle sig til en mosaik af forskellige naturtyper, der skal give gode levesteder for både dyr og planter. Samtidig skal naturnationalparkerne give nye spændende naturoplevelser i hele landet.

Men for at det kan lade sig gøre, er der brug for at skabe en retlig ramme for etableringen og forvaltningen af naturnationalparkerne. Derfor præsenterede miljøminister Lea Wermelin i januar et lovforslag, der skal sikre netop dette. Og det har et bredt flertal i Folketinget nu stemt igennem.

Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi står i en naturkrise, hvor tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for at uddø. De kommende naturnationalparker skal være med til at få vores natur på fode igen, men det kræver et opdateret regelsæt, som giver bedre rammer for netop natur og biodiversitet. Det får vi nu, siger miljøminister Lea Wermelin.

Fokus på dyrevelfærd

Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservativt Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet har stemt for den nye lovramme.

Her har et vigtigt fokusområde været at sikre dyrevelfærden. Der gives nu bedre mulighed for, at der kan udsættes store planteædere, som kan leve i naturnationalparkerne hele året for at skabe nye levesteder ved at trampe i jorden og gnaske af krattet.

I forbindelse med lovbehandlingen er det besluttet, at der blandt andet skal ske en evaluering af dyrevelfærden, og at der igangsættes et pilotprojekt med teknologisk understøttelse af tilsynet med udsatte dyr.

- Store græssere spiller en afgørende rolle for at skabe en rig og varieret natur i Danmark. Men når vi lader dyrene give naturen en hjælpende hånd, har vi samtidig et ansvar for at sikre dyrevelfærden, det må vi aldrig gå på kompromis med. Derfor er jeg glad for, at et bredt flertal i Folketinget er enige om nogle rammer for de kommende naturnationalparker, hvor vi både passer bedre på naturen, giver mere spændende naturoplevelser til os alle sammen og samtidig sætter klare krav til dyrevelfærden. Det er ikke til diskussion, at de græssende dyr på statens arealer skal have det godt og trives, siger miljøminister Lea Wermelin.