Både eksperter, interessenter og lokale borgere skal inddrages i processen frem mod indvielsen af Danmarks to første Naturnationalparker ved Fussingø og i Gribskov, mener Lea Wermelin (S).

Arbejdet med at etablere Danmarks to første naturnationalparker er i fuld gang - og derfor nedsætter miljøminister Lea Wermelin nu to nationale arbejdsgrupper samt to lokale projektgrupper.

Begge grupper skal være med til at sikre, at naturnationalparkerne bliver etableret på det bedste tilgængelige videnskabelige grundlag og med input fra både lokale borgere og nationale interessenter - og Miljø- og Fødevareministeriet vil her løbende søge rådgivning.

- Vi står i en naturkrise, og forskere og grønne organisationer har længe peget på naturnationalparker som et middel til at få vores natur på fode igen. Nu har vi besluttet Danmarks første to naturnationalparker og skal finde den konkrete model, som giver naturen plads til at være natur og samtidig giver spændende nye naturoplevelser. Her er der brug for input og indspark fra både eksperter, interessenter og lokale, inden den endelige model fastlægges politisk, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet står bag aftalen om at etablere de nye naturnationalparker.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Vild og varieret natur

De to naturnationalparker skal etableres ved Fussingø vest for Randers og i Gribskov i Nordsjælland, og efter planen bliver de indviet i starten af 2022. Her skal der udsættes store planteædere, der kan skabe lysninger og en varieret natur med masser af forskellige levesteder for andre dyr og planter.

Skovene skal være urørt af skovdrift, og der skal genskabes naturlig hydrologi, så moser og vandhuller kommer tilbage. Endelig skal der etableres friluftsfaciliteter, så alle kan opleve den vilde natur.

I slutningen af september blev der afholdt to virtuelle borgermøder om de kommende naturnationalparker, og de input, der blev givet på møderne, vil også blive inddraget i det videre arbejde.

- Jeg er glad for den store interesse, der er for naturnationalparkerne, og jeg har allerede fået mange gode input med mig hjem fra de to indledende borgermøder. Det gør selvfølgelig indtryk på mig, at der er en bekymring omkring de hegn, der kommer, men jeg oplever også, at mange glæder sig til mere vilde naturoplevelser, fordi skoven bliver urørt og store græsædere bliver sat ud, forklarer Lea Wermelin og tilføjer:

- Og det er vigtigt at understrege, at hegnene skal holde de store græssere inde, ikke holde mennesker ude. Tværtimod så håber jeg, at naturnationalparkerne vil være en invitation til, at endnu flere kan opleve vores fantastiske natur i Danmark, lyder det.

Der er samlet afsat 30 millioner kroner til at etablere de to første naturnationalparker. Dertil kommer midler fra puljen til urørt skov og EU LIFE-midler. Samlet set forventes de nye naturnationalparker at dække et område på cirka 1900 hektar.