Visionen fra 2019 om at omdanne den flersporede vej mellem Axelborg og H.C. Andersens Boulevard til en grøn og bilfri bypark er gået ind i en ny fase. Nabogruppen bag projektet kan nu fremvise et opdateret visionsprojekt, som udvider den kommende bypark til også at omfatte Axel Torv.

Arkitektfirmaet Gehl samt den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson og arkitekt Sebastian Behmann fra Studio Other Spaces (SOS) er samtidig blevet tilknyttet projektet, der nu inddrager Axel Torv og omfatter 14.000 kvadratmeter.

Det udestår at rejse den nødvendige eksterne fondsstøtte til at anlægge byparken, da finansieringen af projektet på nuværende tidspunkt ikke er helt afklaret.

Da visionen om at skabe en ny bypark i København op mod Rådhuspladsen blev afsløret i juni 2019, blev projektet mødt med stor velvilje fra naboer, borgere og politikere. Siden har da har Tivoli og en nabogruppe bestående af Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri, Danica Pension, ATP Ejendomme, PFA Pension og Industriens Pension, som tilsammen repræsenterer hovedparten af ejendommene i kvarteret, arbejdet videre med den oprindelige projektidé sammen med Gehl, Olafur Eliasson og SOS.

Bypark skal bidrage til byens mål

Visionen viser, at Vesterbro Passage kan gå fra at være en passage med trængsel til et inviterende opholdsrum, hvor naturen flettes ind i byrummet. Tanken er, at asfalt erstattes af træer, vand, dyreliv og illuminationer og skaber et nyt rekreativt område midt i København med plads til både ro og fordybelse og til fælles aktiviteter.

rich-media-1
Visualisering: Tivoli/Gehl Architects.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Projektet kommer til at spille sammen med Rådhuspladsen og med kvarterets to nye metrostationer. Initiativet understøtter Københavns Kommunes mål om, at københavnerne i fremtiden skal opholde sig endnu mere i byens rum og opleve København som en grøn hovedstad, ligesom det styrker Københavns position som verdens bedste cykelby.

Overborgmester Frank Jensen lovede i forbindelse med offentliggørelsen af projektet sidste år, at han sammen med teknik- og miljøborgmesteren ville stille sig i spidsen for de nødvendige analyser af trafikken. De analyser er under udarbejdelse.

- Det er et superflot projekt og et flot eksempel på den kreative, organiske måde, vi arbejder med at give plads til mennesker, til ophold og til naturoplevelser helt inde i hjertet af vores by. Der er allerede flere forslag i spil i området for at skabe skønne byrum med færre biler. De skal selvfølgelig ses i sammenhæng, så vi ikke risikerer, at al bustrafikken i byen sander fuldstændig til. Det analyserer vi lige nu - med grønne briller og træer i kikkerten, siger Frank Jensen.

Nabogruppens mål er, at byparken kan indvies i foråret 2023.