Snogebæk-projektet har givet bedre forudsætninger for afledning af regnvand - samtidig med, at der er skabt rekreative bynære omgivelser for beboerne.

Der hersker vist ikke længere tvivl om, at fremtidens vejr er et vådere vejr. Det gælder både som denne vinter, hvor regnen er faldet støt, og det gælder i forbindelse med sommerens skybrud. Derfor glæder administrerende direktør i OKNygaard, Ole Kjærgaard, sig også over, at Køge Kommune har taget teten og tænkt LAR-løsninger i større skala.

- Vi er nødt til at udvikle os sammen med de udfordringer, der venter. Projektet i Køge består af en 400 meter lang grøft med fire dræn nede i bunden. Ovenpå er lagt jernberiget muldjord. Grøften skal opsamle vand fra de omkringliggende marker, forklarer han.

Når det så regner, løber vandet gennem drænet ud i en sø og derfra via Snogebæk ud i Køge Bugt.

Vi opnår stadig mere og mere viden om, hvilke planter der er de mest optimale til denne type projekter.

Administrerende direktør Ole Kjærgaard

OKNygaard

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Jern sikrer bedre vand

Drænet er opbygget, så vandet siver langsomt, så der kommer til at stå vand i grøften. Grøften er indrettet med dæmninger, der er med til at forsinke vandet, så anlægget også virker som nedsivningsanlæg.

Der er indlagt trykledninger, som ved store mængder nedbør aktiveres, når de naturlige vandføringssystemer ikke kan indeholde vandmængderne. Via trykledningerne kan vandet så pumpes fra den ene sø til den anden; ikke ud i kloakken, men som et vandfordelingssystem, der forhindrer oversvømmelser.

Jernindholdet i jorden, der er lagt i bunden af grøften, skal være med til at sikre en bedre kvalitet af overfladevandet, inden det kommer videre ud i søen og derfra ud i havet.

Forsøg med planter

Grøften bliver beplantet med forskellige planter, som OKNygaard gennem de næste fem år holder opsyn med. Målet er at optimere valget af planter, så de efter denne fem-årsperiode bliver mindre plejekrævende og kan passe sig selv.

- Vi opnår stadig mere og mere viden om, hvilke planter der er de mest optimale til denne type projekter. De skal både kunne klare perioder med tørke og lange perioder med megen nedbør. Derfor bliver der i disse år foretaget forsøg for at finde de bedste og mest hårdføre arter. I OKNygaard følger vi udviklingen tæt, så vi kan tilbyde vores kunder den nyeste viden inden for området, fortæller Ole Kjærgaard.