Skovbruget undrede sig, da en opgørelse tidligere på året viste, at mængden af dødt ved var faldende. Det var fejl, for det går faktisk fremad.

Det kom bag på skovbranchen, da medier på baggrund af skovstatistikker for 2016-2018 kunne meddele, at mængden af dødt ved i de danske skove var nedadgående. Det svarede ikke til oplevelsen af en tur i skovene og lå heller ikke i forlængelse af den øgede indsats, der er gjort de senere år.

Da Københavns Universitet foretog en grundigere gennemgang af statistikkerne, viste forklaringen sig at være en databehandlingsfejl. Man havde overset, at ikke alt dødt ved ligger på skovbunden. Medregnes stånde, døde træer, viser statistikkerne et helt andet billede.

I 2018 var der gennemsnitligt 6,1 kubikmeter dødt ved pr. hektar, ikke 3,1 som det hed sig i første omgang.

Kigger man endnu længere tilbage, viser det sig, at mængden af dødt ved er steget med cirka 30 procent, siden man begyndte at lave målinger i 2006.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce