Et samarbejde mellem Hedeselskabet og NRGi betyder, at energikoncernens elkunder kan vælge et elprodukt, der giver Danmark mere skov.

Flere har fået øjnene op for, at skoven er et godt CO2-lager, og derfor er en af løsningerne på nutidens og fremtidens klimaudfordringer. Også i Hedeselskabe har skovrejsning fået øget fokus. Med et nyt koncept "Klimaskov - for fællesskabet" vil Hedeselskabet sammen med virksomheder og organisationer bidrage til, at der bliver rejst mere skov i Danmark.

Den østjyske energikoncern NRGi er den første, der har indgået et samarbejde med Hedeselskabet om det nye klimaskovskoncept. Helt konkret betyder samarbejdet, at elkunder fra i dag kan vælge et nyt el-produkt "Bevar-mig-el", hvor strømmen både er fra vedvarende energikilder, og hvor de forbrugte kilowatt-timer resulterer i nye træer, plantet af Hedeselskabet. Træerne kompenserer for den CO2-udledning, der har været i forbindelse med produktionen af kunden strømforbrug.

For energikoncern handler det ifølge Jakob Bundgaard, administrerende direktør for NRGi Elsalg, også om at gøre strøm mere interessant for kunderne ved at give dem valg og dermed mulighed for at tage aktiv part i den grønne omstilling:

- Mange danskere har fokus på, hvordan de kan give et bidrag. Gennem dette produkt er man med til at øge andelen af vedvarende energi fra vind i elnettet, og samtidig bidrager man yderligere til en mere langsigtet omstilling via skovrejsning. Og det handler ikke kun om klima, det handler også om natur, rekreative arealer, det aktive liv og så videre.

I Hedeselskabets koncept kan man vælge at indgå som sponsor, hvor skoven plantes på jord ejet af en privat eller offentlig lodsejer eller som ejer, hvor virksomheden også selv ejer jorden. NRGi indgår i sponsormodellen, og det vil sige, at Hedeselskabet går ud og erhverver et stykke landbrugsjord, som de over de kommende år tilplanter. Det afgørende for dette og kommende samarbejder, uanset om det er sponsor- eller ejermodellen, er at skabe en mangfoldig skov.