Man venter at nå det astronomisk høje tal 100 milliarder inden 2050. Træerne står i "Den grønne mur".

I Danmark har vi hævet det samlede skovklædte areal med cirka to procentpoint siden 1990. Men i Kina er alt bare lidt større.

Her har man i et forsøg på at inddæmme den nordligt beliggende Gobiørken plantet træer i et område på 4500 gange 1500 kilometer. Rundt regnet 157 gange Danmarks areal. Man har siden 1978 plantet godt 66 milliarder træer i den såkaldte "Grønne mur". Til sammenligning blev der indsamlet til plantning af 930.000 træer, da danskerne i efteråret samlede ind til mere skov. Det svarer til en hundredetusinde del af det tal, som kineserne regner med at nå. Men deres ambition er selvføgelig også lidt større end den danske; nemlig at gøre de gigantiske områder beboelige igen og standse de støvstorme, som stadig oftere rammer store kinesiske metropoler som eksempelvis hovedstaden Beijing.

Man kan se mere om beplantningen af Kina i vedhæftede link.