Et nyt partnerskab af stærke krafter i den grønne branche har fundet sammen. Udrustet med 7,3 millioner vil de styrke rekrutteringen til branchen.

Den grønne branche er i vækst, og det skaber et øget behov for elever til at kunne løfte fremtidens spændende udfordringer. Det oplyser Det Grønne Partnerskab i en pressemeddelelse.

Partnerskabet, der er et landsdækkende samarbejde, har modtaget bevilling på 7,3 millioner fra Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til projekt Grønne Karriereveje. Projektet vil arbejde målrettet på at rekruttere flere elever til de grønne erhvervsuddannelser anlægsgartner og greenkeeper i hele landet. Målgruppen for projektet er elever fra folkeskoler, efterskoler, FGU-skoler og gymnasier, som enten snart skal vælge uddannelsesretning eller ønsker at skifte fra deres nuværende ungdomsuddannelse.

Rekrutteringen står på to ben

Brobygningsforløb, som udføres i landets fem regioner i 2020-2021, er et af projektets hovedaktiviteter. Det skal ske i tæt samarbejde mellem virksomheder, målgruppens lærere og erhvervsskoler. Brobygningsforløbene er bygget op om, at eleverne skal have fingrene i mulden gennem etablering af for eksempel et mindre, grønt anlæg på deres skole. Opgaverne skal give en smagsprøve på jobbet som anlægsgartner, landskabsarkitekt, have- og parkingeniør eller greenkeeper.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Et brobygningsforløb på en skole strækker sig over en-to måneder, og forløbene er sammensat af forskellige elementer, der tilsammen synliggør den grønne karrierevej. Her vil derfor også blive inddraget matematik, dansk og andre skolefag i praksis.

Brobygningsforløbene understøttes af en digital platform med et interaktivt karrieretræ, der viser branchens mange muligheder.

Projektets andet ben er særlige ungeambassadører, som skal give eleverne indblik i den grønne branches arbejde og uddannelser. Det skal give eleverne mulighed for at spejle sig i andre unge, der har valgt en grøn karrierevej.

Projektet udmunder i en drejebog for fremtidens brobygningsforløb med projektets succeshistorier, gode råd og erfaringer, ideer og inspiration til andre erhvervsskoler, som ønsker at forsøge et lignende rekrutteringsprojekt.