En ny skov syd for byen opstår i samarbejde mellem Aarhus Kommune, el-selskabet Blue Energy og landsorganisationen Plant et Træ.

Mellem forstæderne Malling og Beder syd for Aarhus kan borgerne se frem til en ny skov, når et ambitiøst skovprojekt ser dagens lys.

Samtidig kan og klimaet, miljøet og naturen i Aarhus Kommune kan se frem til mindre CO2-belastning. Fuldt etableret vil den nye skov hvert år binde ca. 150 ton CO2, som derfor ikke belaster klimaet og omgivelserne. Kommune har som mål at være CO2-neutral i 2030 og ønsker en fordobling af kommunens skovareal til i alt 8.000 hektar i samme periode. Derfor er kommunen meget glade for samarbejdet med Blue Energy og Plant et Træ.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis vi skal nå vores mål, er vi afhængige af, at private virksomheder hjælper med at rejse skov. Jeg glæder mig derfor meget over Blue Energys store bidrag. De mange træer har ikke kun betydning for de knap 10.000 aarhusianere, der bor i området omkring Malling og Beder. Det er hele kommunen, der får gavn af de 100.000 træer, siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

30.000 træer om året

Skoven vokser med ét træ, hver gang en ny kunde køber strøm gennem elselskabet Blue Energy. Og alle eksisterende kunder bliver tilbudt at købe det antal træer, som de ønsker.

Blue Energy investerer selv og kickstarter projektet ved allerede i foråret 2020 at sikre, at de første 30.000 træer bliver plantet på det 15 hektar store areal mellem Malling og Beder. Derudover er der indgået en treårig aftale om at udvide skoven med 30.000 træer om året.

- Vi er gået ind i projektet, fordi det flugter med vores mål om at give danskerne klimavenlige muligheder. Vi sælger i forvejen kun strøm fra vedvarende energikilder. Med træ-initiativet er vi med til at reducere CO2-udslippet, og vi bidrager til, at skovrejsningen i Danmark bliver ført ud i livet, siger direktør i Blue Energy, Mads Andreas Olesen.

Han forventer, at skoven er fuldt udbygget i løbet af de kommende tre år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den Blå Skov

Skoven får navnet "Den Blå Skov" og vil få stisystemer, der giver rekreative tilbud til na-turelskere, hundeluftere og børnehaver på udflugt.

Aarhus Kommune lægger jord til den nye skov og har det faglige ansvar for, at skovrejs-ningen lever op til kommunale mål for naturkvalitet og friluftsliv. Kommunen sikrer de bedst tænkelige vilkår for den kommende skovs træer, dyr, fugle og planter ved kun at plante hjemmehørende træarter. Samtidig udlægges halvdelen af arealet til lysåben natur og våde områder, der også har en positiv effekt på klima og oplevelsesværdien.